Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Envirorezort: Úspešný rok po parlamentných voľbách

Odblokovanie európskych peňazí z eurofondov a úspešné financovanie veľkých projektov, alebo odstránenie hrozby vysokých pokút pre Slovensko od Európskej Komisie, či systémové zmeny v rezorte. Aj to je súčasť bilancie ročného úspešného pôsobenia rezortu životného prostredia na čele s ministrom Petrom Žigom.

„Prioritou nového vedenia rezortu životného prostredia bolo čo možno najskôr po voľbách odblokovať čerpanie európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie a rozbehnúť financovanie projektov v rôznych oblastiach. A to sa podarilo.“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Čo sa nepodarilo predchádzajúcej vláde za rok, dosiahlo súčasné vedenie rezortu za tri mesiace. Európska Komisia odvtedy schválila viacero veľkých projektov v oblasti vodárenstva v hodnote desiatok miliónov eur.

Ďalším významným krokom bolo odstraňovanie dedičstva minulosti v podobe konaní Európskej komisie voči Slovensku. Schválením novely zákona o odpadoch a vyriešením ďalších infringementov v oblasti životného prostredia sa Slovensko vyhlo vysokej pokute od Európskej únie.

Slovenská republika prijala minulý rok nový systém obchodovania s emisnými priemyselnými kvótami EUA, na základe pravidiel EK. Kvalitnú prípravu rezortu potvrdzuje aj fakt, že SR úspešne predala v minulom roku na dražbe postupne celý objem emisných povoleniek EUA, pridelených pre rok 2012. V najbližšom čase možno očakávať aj úspešné zavŕšenie procesu predaja emisných kvót AAU.

Pripomenúť treba aj schválenie nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý nadobudol účinnosť 15. marca. Veľkým pozitívom je rozhodnutie vlády na návrh envirorezortu vyhlásiť vodu za strategickú surovinu. Zložité boli aj rokovania s U.S.Steel o podmienkach zotrvania na Slovensku. Tie vyústili do toho, že tento významný podnik v Košiciach zostane a zamestnanosť sa v regióne zachová.

Envirorezortu sa za posledný rok darí systémovo nastavovať efektívnu prácu v náročnom období úsporných opatrení a rozbehnúť prípravu nových dôležitých opatrení. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na novom zákone o odpadoch, ktorým sa Slovensko v tejto oblasti zaradí k moderným európskym krajinám.

Odbor komunikácie MŽP SR