Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

EK zastavila konanie proti Slovensku v oblasti ochrany prírody. SR sa vyhla súdu a pokute

Európska komisia dnes rozhodla o uzavretí konania proti Slovenskej republike pre nesprávnu aplikáciu smernice Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Stalo sa tak potom, keď Slovenská republika s účinnosťou od 1.1.2013 vyhlásila Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, čím naplnila požiadavky Komisie. Slovensko sa tak vyhlo súdu a pravdepodobne vysokej pokute.

Vyhlásenie chráneného vtáčieho územia (ChVÚ) Levočské vrchy bolo zmluvne zakotveným záväzkom Slovenskej republiky voči Európskej komisii. Pre nesplnenie tejto povinnosti sa začalo v r.2007 proti SR konanie. EÚ žiadala vyhlásiť toto územie aj preto, lebo podľa odborného návrhu patrí medzi päť najvýznamnejších území na Slovensku, kde hniezdia tri vzácne druhy vtáctva - orol skalný, bocian čierny a chrapkáč poľný. Ide aj o miesto, kde pravidelne hniezdi viac ako jedno percento národnej populácie 16 výberových druhov vtáctva.

Na Slovensku bolo vyhlásených 41 CHVÚ, posledným boli Levočské vrchy s rozlohou viac ako 46.000 hektárov. Chránené územie zasahuje do okresov Levoča, Kežmarok, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Odbor komunikácie MŽP SR