Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: Marec 2013

Strana: [1]  [2] 

Slovensko na geologických mapách uvidíte v Bratislave

29.03.2013
Začiatkom apríla ožije átrium hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR geológiou. Hneď po veľkonočnom pondelku tu totiž začína výstava s názvom Slovensko na geologických mapách. Jej súčasťou sú geologické mapy v rôznych mierkach, tematické prehľadné mapy, atlasy, edukačné turistické mapy a ešte oveľa viac. Výstava vďaka žánrovej pestrosti poskytne verejnosti reprezentačný obraz o práci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Výstava začína v utorok a potrvá do piatka 12.4.2013. Viac

 

Vláda sa dohodla s U.S. Steel, zostáva v Košiciach

26.03.2013
Vláda SR sa dohodla s americkou spoločnosťou U.S. Steel na jej o ďalšom zotrvaní v košickej hutníckej firme. Predseda vlády Robert Fico, ministri životného prostredia Peter Žiga, financií Peter Kažimír a hospodárstva Tomáš Malatinský podpísali v utorok so zástupcami amerického investora memorandum o jeho ďalšom pôsobení v Košiciach. Na východe Slovenska sa tak podarilo udržať približne 12 500 pracovných miest. Viac

 

Minister Peter Žiga sa zúčastnil na prvom spoločnom rokovaní vlád SR a PR

27.03.2013
Minister životného prostredia Peter Žiga sa zúčastnil na prvom spoločnom rokovaní predstaviteľov vlády Slovenskej republiky a Poľskej republiky v Poprade. Jedným z bodov bola aj diskusia o spoločnej kandidatúre na usporiadanie ZOH v roku 2022, kde by SR figurovala ako spoluorganizátor. Viac

 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2013

26.03.2013
Slovenské obce zabojujú v národnej súťaži Dedina roka o prestížny titul a možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Podmienky a pravidlá súťaže dnes vyhlásila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Oficiálne tak spolu so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska otvorili 7. ročník súťaže Dedina roka 2013. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše slovenskej dediny. Zúčastniť sa jej môže každá obec bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Viac

 

SIŽP pokutovala za porušenie podmienok integrovaného povolenia

26.03.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) popri štátnom dozore v oblasti životného prostredia vydáva integrované povolenia na činnosť prevádzok v priemysle a poľnohospodárstve podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). V minulom roku vydala SIŽP ďalších 568 právoplatných rozhodnutí. Popri tom inšpektori kontrolovali plnenie podmienok vydaných integrovaných povolení. Urobili 213 kontrol, porušenie predpisov zistili v 62 prípadoch. Za porušenie zákona uložili 74 pokút v celkovej výške takmer 150 tisíc eur a nariadili 135 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Najvyššiu pokutu, 20 tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Bolerázi za porušenie stavebného zákona. Viac

 

Expozitúra Slovenského banského múzea v Handlovej by podľa ministra Petra Žigu mohla byť už na budúci rok

22.03.2013
Muzeálna expozitúra uhoľného baníctva v rámci Slovenského banského múzea v Handlovej by mohla slúžiť verejnosti už na budúci rok. Priamo v Handlovej o tom informoval minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločne s primátorom Handlovej Rudolfom Podobom si prezreli stav prác rekonštruovaných vnútorných priestorov bývalého banského hotela. Viac

 

Minister životného prostredia Peter Žiga sa v prípade tažby zlata pri Detve postavil na stranu občanov

22.03.2013
Minister životného prostredia Peter Žiga aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka podporujú odpor obyvateľov Podpoľania a tamojších samospráv proti ťažbe zlata v detvianskej lokalite Biely vrch. Zhodli sa na tom po dnešnom stretnutí samospráv mesta Detva a okolitých obcí, detvianskych podnikateľov a odborárov a predstaviteľmi mimovládneho sektora vrátane občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato. Viac

 

Minister Peter Žiga odovzdal vrt do správy mesta Handlová

22.03.2013
Hydrogeologický vrt v Handlovej patrí mestu. Minister životného prostredia Peter Žiga ho dnes slávnostne odovzdal primátorovi Rudolfovi Podobovi. Zmluvu o bezplatnom prevode podpísali v marci 2013. Mesto plánuje využiť vrt na napojenie plavárne mesta na zdroj termálnej vody. Ako zdroj vody chce vrt Handlová využiť aj pre akvapark, ktorý by mal vzniknúť rekonštrukciou verejného kúpaliska. Voda s teplotou 37,5 °C má pre budúce využitie veľmi priaznivé chemické zloženie a mineralizáciu. Svojím chemickým zložením je podobná termálnej vode v kúpeľoch Turčianske Teplice, v Chalmovej alebo v Kremnici. Zdroj termálnej vody je podľa odborníkov nevyčerpateľný. Viac

 

Účastníci dohovoru CITES prijali opatrenia proti pytliactvu a nelegálnemu obchodu

22.03.2013
Ochrana žralokov, rají ako aj obchod so slonovinou a rohmi nosorožcov budú prísnejšie. Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie dohovoru CITES, ktorá sa skončila v Bangkoku. Slovenskú republiku na konferencii zastupovali dvaja členova z rezortu životného prostredia. Viac

 

Envirorezort podporí Hodinu Zeme

22.03.2013
Ministerstvo životného prostredia si symbolicky pripomenie Hodinu Zeme. Od piatka do nedele vypne kúrenie na celom úrade. Minister Peter Žiga zároveň vyzval obvodné úrady životného prostredia ako aj všetky priamo riadené organizácie v správe ministerstva, aby sa zapojili do environmentálnych aktivít pre ochranu klímy a životného prostredia. Viac

 

Svetový deň vody 2013: Medzinárodný rok vodnej spolupráce

21.03.2013
Problematika vody a jej zachovania pre budúce generácie sa týka každej krajiny, každého rezortu, každého z nás. Na vzťah medzi vodou a ľuďmi upriamuje celosvetovú pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude 22. marca 2013. Hlavným motívom pre tento rok je International Year of Water Cooperation – Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody. Produkcia potravín a voda určená na zavlažovanie je jednou z najväčších záťaží na vodné zdroje. Výroba 1 kilogramu ryže si vyžaduje 3500 litrov vody, 1 kilogramu hovädzieho mäsa 15 000 litrov vody a šálka kávy 140 litrov vody. Dôležitosť a nenahraditeľnosť vody majú verejnosti pripomenúť aktivity, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami. Prvá akcia – vernisáž obrazov stredných umeleckých škôl odštartovala dnes 21. marca v átriu Ministerstva životného prostredia v Bratislave. V piatok 22. marca minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti osláv Svetového dňa vody symbolicky odovzdá hydrogeologický vrt RH-1 do vlastníctva mesta Handlová. Viac

 

EK zastavila konanie proti Slovensku v oblasti ochrany prírody. SR sa vyhla súdu a pokute

21.03.2013
Európska komisia dnes rozhodla o uzavretí konania proti Slovenskej republike pre nesprávnu aplikáciu smernice Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Stalo sa tak potom, keď Slovenská republika s účinnosťou od 1.1.2013 vyhlásila Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, čím naplnila požiadavky Komisie. Slovensko sa tak vyhlo súdu a pravdepodobne vysokej pokute. Viac

 

Novinky pre držiteľov živočíchov a rastlín patriacich do CITES

21.03.2013
Novela vyhlášky CITES z dielne Ministerstva životného prostredia prináša nové tlačivá na vedenie evidencie pre držiteľov ohrozených živočíchov a rastlín. Vzťahuje sa na tie exempláre, ktoré patria do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a príslušných nariadení EÚ. Novinkou sú aj nové tlačivá dokladov preukazujúcich ich pôvod alebo spôsob nadobudnutia. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. marca. Pôvodné tlačivá môžu držitelia plazov, vtákov, cicavcov a rastlín používať do konca prechodného obdobia – 15. júna. Viac

 

SIŽP vlani na Slovensku neodhalila nepovolené GMO

19.03.2013
Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili v minulom roku 351 kontrol. Väčšinu zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, tzv. zámerného uvoľňovania GMO v životnom prostredí a v uzavretých priestoroch. 130 kontrol smerovalo na environmentálne označovanie výrobkov. Porušenie zákonov zistili v šiestich prípadoch, zhodne po dvoch pri zákone o GMO, zákone o enviroznačke a zákone o šírení informácií v životnom prostredí. Uložili štyri pokuty v celkovej výške 3 310 eur. Viac

 

Sto rokov chránených území Badínskeho a Dobročského pralesa

14.03.2013
Dva naše najznámejšie pralesy, Badínsky a Dobročský, majú oficiálne sto rokov. Jubileum ich vyhlásenia pripomenú slovenskí lesníci a pracovníci Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) počas roka 2013 pri Lesníckych dňoch, Envirofilme, Svetovom dni životného prostredia, súťaži Naj horár a na Dni stromu. Zavŕšením osláv bude na jeseň terénny workshop v obidvoch pralesoch. Národné prírodné rezervácie Badínsky a Dobročský prales patria medzi významné európske chránené územia. Viac

 
Strana: [1]  [2]