Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga víta enviroprojekt, ktorý chce vrátiť raky do prírody

V čistiarni odpadových vôd v bratislavskej Devínskej Novej Vsi dnes predstavili projekt pod názvom Zachraňujeme raky pre Slovensko. Jeho cieľom je podporiť rast populácie rakov a ich návrat do slovenskej prírody. Na projekte spolupracuje spoločnosť Volkswagen Slovakia a katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Oficiálnym spustením projektu bolo dnešné otvorenie chovnej stanice za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu.

Projekt zahŕňa chov rakov, výskum ich rozšírenia a vypúšťanie pôvodných druhov do prirodzených biotopov, kde sa ich počet nielen znižuje, ale hrozí aj ich úplné vymiznutie. V chovnej stanici sa v súčasnosti nachádza 40 rakov.

Minister životného prostredia Peter Žiga zdôraznil, že tento projekt je príkladom toho, ako by to malo fungovať všade vo svete. "Priemysel sa spája s tými, čo chránia prírodu a spoločne vytvárajú projekty, ktoré pomáhajú prírode," povedal šéf envirorezortu.

V prvej fáze projektu budú v chovnej stanici množiť a na vypustenie do voľnej prírody pripravovať raka riečneho, v ďalšej fáze i raka riavového. Prvú generáciu raka riečneho dnes takisto vypustili do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, v lokalite pri obci Borinka.

"Naším zámerom je zabezpečiť, aby raky zo slovenskej prírody nevymizli, naopak, aby sa podarilo stabilizovať a rozšíriť ich stav," uviedol člen Predstavenstva VW SK Wilfried von Rath. Vyjadril tiež nádej, že tento projekt odštartuje aj ďalší výskum životného prostredia a prírody na Slovensku.

Prorektor UK Ján Turňa pripomenul, že projekt Zachraňujeme raky pre Slovensko vychádza zo spoločného memoranda medzi univerzitou a automobilkou o spolupráci pri ochrane a výskume životného prostredia. "Verím, že aj vedecké výsledky, ktoré sa dosiahnu pri pozorovaní v rámci tohto projektu, budú ďalej šíriť dobré meno našej spolupráce a potvrdia, že naším spoločným zámerom je udržať čisté životné prostredie," dodal Turňa.

Zdroj: Volkswagen Slovakia, a. s., Odbor komunikácie MŽP SR