Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vláda odobrila novelu geologického zákona, pri územnom plánovaní sa má pamätať na zosuvy

Výstavba budov na miestach, kde sa zosúva pôda, by sa mala skončiť. Pri územnom plánovaní by sa po novom mali brať do úvahy údaje geologického charakteru, najmä v súvislosti s možnými zosuvmi pôdy. Počíta s tým novela geologického zákona, ktorú dnes schválila vláda SR.

Na jej základe by ministerstvo životného prostredia v záväznom stanovisku k navrhovanej územnoplánovacej dokumentácii poskytovalo informácie o zosuvných územiach a iných geologických hazardoch. Zároveň by stanovovalo podmienky využiteľnosti takýchto území.

Týmto spôsobom sa má zabezpečiť tzv. systém predbežnej opatrnosti a prevencia nežiaducich stavebných zásahov do rizikových území. Štát by súčasne nemusel vynakladať množstvo prostriedkov na prieskum a sanáciu havarijných zosuvov, ktorých vznik podporil človek svojimi aktivitami. Na Slovensku v súčasnosti evidujeme vyše 21 tisíc svahových deformácií, ktoré zasahujú takmer 5,25 percenta rozlohy SR. Zosuvy ohrozujú cesty, vrátane diaľnic, ale aj vodovody, plynovody a takmer 30 tisíc stavieb. Ich ničivé účinky ľudia naplno pocítili po extrémnych zrážkach v roku 2010. Katastrofálne zosuvy v Nižnej Myšli, Kapušanoch, Prešove a ďalších lokalitách spôsobili deštrukciu domov a priamo ohrozili životy ľudí. Ak novelu geologického zákona odsúhlasí parlament a podpíše ju hlava štátu, začne platiť od októbra 2013.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR