Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rezort životného prostredia na výstave BB BAU v Banskej Bystrici.

Myslíte ekologicky a chystáte sa v blízkej budúcnosti stavať, rekonštruovať, modernizovať svoje bývanie? Navštívte v dňoch 9. – 11. mája 2013 výstavu BB BAU na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Ekologický a ekonomický aspekt moderných stavebných materiálov, cenovo dostupné riešenia všetkých druhov stavieb a bývania sú hlavnou témou jej prvého ročníka.

Vzhľadom k tejto nosnej téme sa bude na výstave prezentovať aj rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – odborník na riešenie najrozmanitejších ekologických problémov – v expozícii A 10, do ktorej všetkých návštevníkov BB BAU srdečne pozývame. Odborní pracovníci SAŽP priblížia širokej verejnosti aktivity SAŽP so zameraním na Operačný program Životné prostredie a poskytnú záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok môžu navštíviť aj účastníci výstavy s konkrétnymi projektovými zámermi z oblasti životného prostredia.

Sprievodným programom výstavy bude zábavno-súťažné podujatie StavParáda, ktoré bude prebiehať na voľnom priestranstve pred zimným štadiónom. Radi maľujete a súťažíte? Počas StavParády sa môžete zahrať na dizajnéra a uplatniť svoje nadanie v súťaži určenej verejnosti NAMAĽUJ SI SVOJU STOLIČKU.

Dňa 9. mája 2013 v čase od 9.00 do 12.00 hod. sa StavParády zúčastní SAŽP s tvorivými dielňami pre deti a ako vyhlasovateľ súťaže NAMAĽUJ SI SVOJU STOLIČKU pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťažiť o zaujímavé ceny bude prvých päť päťčlenných družstiev prihlásených do súťaže. Ich úlohou bude pomaľovať stoličku zo surového dreva v duchu témy: Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád – nosnej témy tohtoročného festivalu Envirofilm (www.envirofilm.sk). Hodnotenie a odovzdávanie cien prebehne v sobotu 11. mája 2013 za účasti odbornej poroty. Vymaľované stoličky sa stanú dekoráciou voľného priestranstva Pamätníka SNP.