Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Premiér R. Fico: Sme pripravení zvládnuť storočnú vodu

Hladina riek Dunaja a Moravy pri Devíne v Bratislave stúpa. O 15. hodine namerali výšku hladiny Dunaja v Devíne 746 a v Bratislave 774 centimetrov. Pracovníci Ministerstva životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku prijímajú operatívne opatrenia na ochranu proti povodniam, vrátane inštalácie mobilného protipovodňového hradenia. Priamo v ohrozenom Devíne bol na ne popoludní dohliadnuť predseda vlády Robert Fico i ministri životného prostredia a obrany Peter Žiga a Martin Glváč. Podľa premiéra sme pripravení bojovať so storočnou vodou a vďaka protipovodňovým opatreniam zvládnuť situáciu podobnú tej, ako nastala v roku 2002.

Už v nedeľu Správa povodia Moravy a Správa vnútorných vôd Šamorín iniciovali vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity na príslušné OÚŽP. V tom momente sa zmobilizovali desiatky pracovníkov a začali presúvať zo skladov mobilné hradenia. Včera zahradili úseky pod devínskym bralom, následne zahatali otvory na protipovodňových múrikoch na Karloveskom ramene pri Botanickej záhrade a začali stavať mobilné hradenie na zvýšenie protipovodňových múrov. Súčasne už včera začali prehradzovať Slovanské nábrežie pred Devínom, čo dnes aj dokončili, rovnako ako v Starom Meste na Gondovej oproti Šafárikovmu námestiu a pri Osobnom prístave v Bratislave. Na Slovanskom nábreží prečerpávajú priesakové vody do Dunaja. Inštaluje sa hradenie oproti námestiu Ľ. Štúra a na petržalskej strane – uzatváranie otvorov v protipovodňovom múre. Ďalšie opatrenia SVP robí v oblasti Komárna až po Štúrovo. Pokračuje prevádzka v povodňovom režime na čerpacích staniciach Zohor (na Morave), Kľúčovec a Patince (na Dunaji). V Komárne zahradili Zátvorný objekt, ktorý slúži na uzavretie bazénu lodeníc a zabezpečenie ochrany mesta Komárno. Na stupni Čunovo vodohospodári regulujú hladinu hornej vody. Prietok do starého koryta Dunaja , odvčera zvýšili z 1 600 na súčasných 2 800 m3/s s ďalším postupným zvyšovaním tak, aby v zdrži Hrušov udržiavali retenčný priestor s objemom cca 20 mil. m3.

Slovenskí vodohospodári pripravujú návrh na vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity (SPA) pre úsek Dunaja medzi Bratislavou a Medveďovom k 18. hodine. Tým bude vyhlásený II. SPA na Dunaji od Devína po Komárno (vrátane objektov VD Gabčíkovo) a na Morave v dosahu vzdutia Dunaja. Na stupni Gabčíkovo bude od 18. hodiny prerušená plavba.

Zamestnanci SVP vykonávajú nepretržitú hliadkovú službu na úsekoch s vyhláseným II. SPA. Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja očakávajú v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) na Dunaji výrazný vzostup vodných hladín s dosiahnutím úrovní zodpovedajúcich druhému až tretiemu stupňu povodňovej aktivity (SPA), porovnateľné s úrovňou v roku 2002. Protipovodňová ochrana Bratislavy, vybudovaná v rokoch 2005-10, je však schopná ochrániť hlavné mesto až pred tzv. tisícročnou vodou, t.j. 13,5 tisíca kubických metrov vody za sekundu.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: SITA