Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Povodňová aktivita na Dunaji, SVP osádza mobilné hradenie

Hladina riek Dunaja a Moravy pri Devíne v Bratislave stúpa pomalšie ako sa očakávalo, do rána však voda stihla zaliať pamätník Brána slobody. Dnes predpoludním o 11.00 hodine namerali na Dunaji v profile Bratislava - Devín výšku hladiny 720 centimetrov. Slovenský vodohospodársky podnik operatívne zareagoval na hydrometeorologické predpovede, ktoré avizovali nebezpečný povodňový vývoj na Dunaji na základe prudkého vzostupu vodných hladín v Rakúsku a Nemecku.

Už v nedeľu Správa povodia Moravy a Správa vnútorných vôd Šamorín iniciovali vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity na príslušné OÚŽP. V tom momente sa zmobilizovali desiatky pracovníkov a začali presúvať zo skladov mobilné hradenia. Včera zahradili úseky pod devínskym bralom, následne zahatali otvory na protipovodňových múrikoch na Karloveskom ramene pri Botanickej záhrade, kam navážajú mobilné hradenie na zvýšenie protipovodňových múrov. Súčasne už včera začali prehradzovať Slovanské nábrežie pred Devínom. Od rána sa inštaluje mobilné hradenie v blízkosti Šafárikovho námestia v Bratislave. Následne sa bude robiť aj pri Inchebe z petržalskej strany. Ďalšie opatrenia sa budú robiť v oblasti Komárna až po Štúrovo.

Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja očakávajú v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) na Dunaji výrazný vzostup vodných hladín s dosiahnutím úrovní zodpovedajúcich druhému až tretiemu stupňu povodňovej aktivity (SPA). Protipovodňová ochrana Bratislavy, vybudovaná v rokoch 2005-10, je však schopná ochrániť hlavné mesto až pred tzv. tisícročnou vodou, t.j. 13,5 tisíca kubických metrov vody za sekundu.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR