Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Odborníci na envirozáťaže sa stretli v Bratislave

Riešenie environmentálnych záťaží patrí medzi priority súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR. Na medzinárodnej konferencii Znečistené územia 2013 v Bratislave to zdôraznil štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz. Vyzdvihol význam a potrebu výmeny poznatkov a skúseností v tejto oblasti a zhodnotil aktivity ministerstva v oblasti odstraňovania kontaminácie životného prostredia. Konferencia skončí dnes 31. mája návštevou areálu podniku Slovnaft, ktorý dlhodobo rieši elimináciu starej envirozáťaže.

Súčasťou konferencie je zasadnutie zástupcov členských štátov Európskej únie združených v Spoločnom fóre pre kontaminované územia (Common Forum on Contaminated Land in European Union). Toto fórum predstavuje najvýznamnejšiu platformu pre výmenu informácií a skúseností v oblasti kontaminovaných území medzi jednotlivými štátmi EÚ a ďalšími krajinami sveta.

Konferenciu organizuje Ministerstvo životného prostredia spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Približne 100 odborníkov z 29 krajín sveta sa venuje problematike geologického prieskumu, hodnotenia rizika, monitoringu a sanácie environmentálnych záťaží.

Odbor komunikácie MŽP SR