Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Odborná verejnosť diskutovala o novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu sa dnes uskutočnilo verejné prerokovanie pracovnej verzie novely zákona o ochrane prírody a krajiny.

Diskusiu viedol štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský a zúčastnili sa jej predstavitelia ministerstva ŽP, Štátnej ochrany prírody, mimovládnych organizácii, štátnych lesov, súkromných majiteľov lesov, ale aj rezortov dopravy, pôdohospodárstva a vnútra. Široké verejné rokovanie sa nieslo v konštruktívnom duchu a celkovo približne 80 účastníkov malo možnosť verejne sa vyjadriť k pripravovanej novele. Ministerstvo bude písomné pripomienky vyhodnocovať v rámci legislatívneho procesu.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR