Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

O prestížny titul Dedina roka 2013 bude súťažiť 27 obcí

Do súťaže Dedina roka 2013 sa prihlásilo celkovo 27 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Vyhlásilo ju Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. V súťaži obce prezentujú úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšenie kvality životného prostredia a rozvoj dedín na národnej a medzinárodnej úrovni. Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie, ktoré je dostupné na webovej stránke www.e-obce.sk do 31. augusta. Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v septembri 2013.

Prihlásené obce - Alekšince, Baďan, Bánov, Blatnica, Bošáca, Červeník, Dubník, Heľpa, Jablonka, Jasenica, Kechnec, Malé Dvorníky, Matejovce nad Hornádom, Miklušovce, Močenok, Mošovce, Mútne, Pavlovce nad Uhom, Pruské, Sebechleby, Slovinky, Šarovce, Špania Dolina, Štitáre, Tešedíkovo, Vaďovce, Vyšný Kubín súťažia o titul Dedina roka 2013 a o možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Tú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Obce budú súťažiť o celkové prvenstvo ako aj o ocenenia v siedmich kategóriách. Národná hodnotiaca komisia súťaže môže udeliť aj mimoriadne ocenenia za pozoruhodné výsledky.

Počas mesiacov jún a júl 2013 navštívia všetky prihlásené obce členovia národnej hodnotiacej komisie súťaže Dedina roka 2013, ktorí posúdia jednotlivé obce. Po ukončení hodnotenia v obciach národná hodnotiaca komisia zasadne a vyberie celkového víťaza súťaže, ktorý získa titul Dedina roka 2013 a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny a držiteľov ostatných ocenení.

Podrobnejšie informácie o súťaži Dedina roka 2013 sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Programu obnovy dediny: www.obnovadediny.sk.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR