Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Noc múzeí a galérií v envirorezorte

Spoznajte tajomstvá prírody je názov akcie, ktorú v rámci Noci múzeí a galérií 2013 pripravili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Podujatie sa uskutoční v sobotu 18. mája v čase od 18.00 do 23.00 h v priestoroch budovy múzea na Ul. 1. mája 38 v Liptovskom Mikuláši. Pre návštevníkov je pripravené poznávanie fauny a flóry, premietanie filmov o záchranárskych akciách z jaskýň a hry pre deti.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Múzeum plní funkciu celoslovenského špecializovaného múzea zameraného na ochranu prírody a jaskyniarstva. Úlohou múzea je odborná správa zbierok a fondov, výskumná, dokumentačná, expozičná a výstavná činnosť. Organizácia poskytuje metodickú pomoc prírodovedným múzeám na Slovensku v oblasti propagácie ochrany prírody, jaskyniarstva a environmentálneho vzdelávania, okrem iného aj organizovaním medzinárodných podujatí Stretnutie prírodovedných pracovníkov múzeí od roku 2003. Taktiež poskytuje ucelený systém vzdelávania a environmentálnej výchovy formou výchovno-vzdelávacích programov pre verejnosť včítane akreditovaného vzdelávacieho programu Územná a druhová ochrana v SR.

Viac informácií poskytne Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, kontaktná osoba: Mgr. Eva Mauritzová, , 00421/44/547 72 11.

Odbor komunikácie MŽP SR