Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2013

Výmena informácií a praktických skúseností expertov zo štátnych organizácií, vedeckých a výskumných spoločností, ktoré sa zameriavajú na kontaminované lokality a legislatívu, posúdenie rizík, udržateľných technológií a metód sanácie – to sú ciele trojdňovej medzinárodnej konferencie Znečistené územia 2013, ktorá sa dnes začala v Bratislave. Organizuje ju Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR.

Projekt má za cieľ zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácií. Na konferencii sa viac ako 100 odborníkov na problematiku environmentálnych záťaží zaoberá legislatívou, politikou a stratégiou EÚ a členských krajín pre kontaminované lokality. Diskutovať budú aj o metodológii sumáru a identifikácie kontaminovaných lokalít, o ich geologickom prieskume a o posúdení rizík – o analýze rizík, hraničných hodnotách pre ľudské zdravie a o environmentálnom posúdení rizík. Dôležitá súčasť konferencie bude aj výmena skúseností a poznatkov v oblasti metód a technológií sanácie pre kontaminované lokality a tiež téma udržateľnej sanácie kontaminovaných lokalít.

SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR