Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: Máj 2013

Strana: [1]  [2] 

Minister životného prostredia ocenil ekologické projekty trnavského závodu PSA Peugeot Citroën

31.05.2013
Minister životného prostredia SR Peter Žiga navštívil trnavský závod automobilky PSA Peugeot Citroën. Predstavitelia automobilky na čele s generálnym riaditeľom slovenského podniku Patrice Peslierom ho informovali o projektoch v oblasti životného prostredia, ako pestovanie biomasy, alebo recyklácia dažďových vôd z retenčnej nádrže. Viac

 

Odborníci na envirozáťaže sa stretli v Bratislave

31.05.2013
Riešenie environmentálnych záťaží patrí medzi priority súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR. Na medzinárodnej konferencii Znečistené územia 2013 v Bratislave to zdôraznil štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz. Vyzdvihol význam a potrebu výmeny poznatkov a skúseností v tejto oblasti a zhodnotil aktivity ministerstva v oblasti odstraňovania kontaminácie životného prostredia. Konferencia skončí dnes 31. mája návštevou areálu podniku Slovnaft, ktorý dlhodobo rieši elimináciu starej envirozáťaže. Viac

 

Vláda odobrila novelu geologického zákona, pri územnom plánovaní sa má pamätať na zosuvy

30.05.2013
Výstavba budov na miestach, kde sa zosúva pôda, by sa mala skončiť. Pri územnom plánovaní by sa po novom mali brať do úvahy údaje geologického charakteru, najmä v súvislosti s možnými zosuvmi pôdy. Počíta s tým novela geologického zákona, ktorú dnes schválila vláda SR. Viac

 

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2013

29.05.2013
Výmena informácií a praktických skúseností expertov zo štátnych organizácií, vedeckých a výskumných spoločností, ktoré sa zameriavajú na kontaminované lokality a legislatívu, posúdenie rizík, udržateľných technológií a metód sanácie – to sú ciele trojdňovej medzinárodnej konferencie Znečistené územia 2013, ktorá sa dnes začala v Bratislave. Organizuje ju Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR. Viac

 

Pokus o slovenský rekord v chránených územiach

28.05.2013
Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Štátna ochrana prírody SR sa po prvýkrát v histórii pokúsi o slovenský rekord v rámci akcie Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach. Toto úsilie o vytvorenie rekordu vyvrcholí symbolicky na Svetový deň životného prostredia – 5. júna. Podujatie je zároveň sprievodnou aktivitou k Medzinárodnému festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013. Viac

 

Pred 20 rokmi Slovensko podpísalo Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

24.05.2013
Čoraz častejšie extrémne suchá s nedostatkom vody, alebo naopak záplavy, prívalové dažde a hurikány. Aj takýmto spôsobom sa prejavuje zmena klímy spôsobená zvyšovaním koncentrácie emisií skleníkových plynov v atmosfére. Jej nepriaznivé dôsledky patria v poslednom období medzi celosvetovo diskutované témy. Viac

 

Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2013

24.05.2013
Pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity, ktorý sme si pripomenuli 22. mája, vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR po štvrtý raz súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie. Viac

 

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname 22. mája

22.05.2013
Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť všetkých foriem života, zahŕňa v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity – 22. mája pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prednášky pre žiakov stredných škôl. Zamerané boli na územnú a druhovú ochranu v národných parkoch Slovenska. Pre najmenších pripravili rozprávanie o spoznávaní vtáčích druhov. Viac

 

O prestížny titul Dedina roka 2013 bude súťažiť 27 obcí

21.05.2013
Do súťaže Dedina roka 2013 sa prihlásilo celkovo 27 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Vyhlásilo ju Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. V súťaži obce prezentujú úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšenie kvality životného prostredia a rozvoj dedín na národnej a medzinárodnej úrovni. Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie, ktoré je dostupné na webovej stránke www.e-obce.sk do 31. augusta. Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v septembri 2013. Viac

 

Minister Peter Žiga víta enviroprojekt, ktorý chce vrátiť raky do prírody

21.05.2013
V čistiarni odpadových vôd v bratislavskej Devínskej Novej Vsi dnes predstavili projekt pod názvom Zachraňujeme raky pre Slovensko. Jeho cieľom je podporiť rast populácie rakov a ich návrat do slovenskej prírody. Na projekte spolupracuje spoločnosť Volkswagen Slovakia a katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Oficiálnym spustením projektu bolo dnešné otvorenie chovnej stanice za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu. Viac

 

Oravská priehrada má 60 rokov

20.05.2013
Výstava v átriu Ministerstva životného prostredia SR dokumentuje 60. výročie vzniku vodného diela Oravská priehrada. Tú dnes verejnosti sprístupnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom. Viac

 

Slovenská agentúra životného prostredia má 20 rokov

17.05.2013
Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vznikla 17. mája 1993. Jej základnou úlohou, ktorú jej dala vláda bolo zabezpečiť a koordinovať odborné úlohy ochrany a tvorby životného prostredia. Túto úlohu plní už 20 rokov. Okrem toho zabezpečuje úlohy z národných environmentálnych akčných programov, zo stratégií, koncepcií a programov jednotlivých sektorov starostlivosti o životné prostredie. Viac

 

Noc múzeí a galérií v envirorezorte

16.05.2013
Spoznajte tajomstvá prírody je názov akcie, ktorú v rámci Noci múzeí a galérií 2013 pripravili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Podujatie sa uskutoční v sobotu 18. mája v čase od 18.00 do 23.00 h v priestoroch budovy múzea na Ul. 1. mája 38 v Liptovskom Mikuláši. Pre návštevníkov je pripravené poznávanie fauny a flóry, premietanie filmov o záchranárskych akciách z jaskýň a hry pre deti. Viac

 

Minister Peter Žiga predstavil koncepciu nového zákona o odpadoch

13.05.2013
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania legislatívny zámer zákona o odpadoch. Stalo sa tak po niekoľkých mesiacoch intenzívnej diskusie s odborníkmi, predstaviteľmi zamestnávateľov, samosprávy a akademickej obce. Jeho cieľom je zaviesť opatrenia na výrazné zníženie ukladania odpadov na skládky a podpora separovania. Viac

 

Vyšla správa o stave kvality ovzdušia v Európe

10.05.2013
Aká je kvalita ovzdušia v Európe? Čo sú hlavné zdroje jeho znečistenia? Čo môžu Európania urobiť pre zlepšenie jeho kvality? Ako ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie? Na tieto otázky sa snaží odpovedať publikácia Európskej environmentálnej agentúry Signály s podtitulom Každým nádychom. Cez krátke články a rozhovory odkrýva príbeh ovzdušia, a to najmä väzby medzi zmenou klímy a ovzduším, pôsobenie znečisťujúcich látok v atmosfére a vplyv kvality ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie. Každá téma obsahuje krátky prehľad európskej a národnej legislatívy a odkazy na ďalšie informačné zdroje. Viac

 
Strana: [1]  [2]