Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Štátny tajomník MŽP Vojtech Ferencz na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie

Legislatívny návrh k biopalivám (ILUC) bol hlavná téma rokovania Rady EÚ pre životné prostredie 18. júna v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Vojtech Ferencz.

Návrh smernice o biopalivách vnímajú členské štáty v otázke 5-percentného obmedzenia pre konvenčné biopalivá ako veľmi problematický, vrátane uplatňovania faktora, ktorý znevýhodňuje konvenčné biopalivá. Rada prijala „Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy“. Ministri viedli orientačnú diskusiu k nadviazaniu na konferenciu OSN o udržateľnom rozvoji (Rio+20) so zameraním na rozvojový program do roku 2015 a jeho prepojenie na panel prominentných osobností na vysokej úrovni Generálneho tajomníka OSN. Predmetom diskusie bola aj Rámcová smernica o morskej stratégii: rekapitulácia a pohľad do budúcnosti.

Odbor komunikácie  MŽP SR