Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Protipovodňové opatrenia chránia Bratislavu pred storočnou vodou

Slovenský vodohospodársky podnik udržiava protipovodňovú líniu v Bratislave na úrovni storočnej vody s 50 cm prevýšením nad jej hladinu. Vyhlásený je III. stupeň povodňovej aktivity (SPA) pre celý úsek Dunaja medzi Bratislavou a Štúrovom, vrátane objektov VD Gabčíkovo a ochrany mesta Komárno, na rieke Morava v úseku Devín – Devínska Nová Ves, na dolnom Váhu v úseku Komárno – Kolárovo. II. SPA je vyhlásený na dolných úsekoch Hrona a Ipľa – v dosahu vzdutia Dunaja. Dnes o 14:15 hodine namerali na Dunaji v Devíne výšku hladiny 974 a v Bratislave 1032 centimetrov.

Včera neskoro večer vodohospodári ukončili inštaláciu mobilného hradenia pred budovou Osobného prístavu v Bratislave – zvýšili pôvodnú líniu betónového múra mobilným hradením vzhľadom na spresnenú informáciu o kulminácii. Mobilné hradenie je aj naprieč cestou medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou, cesta je neprejazdná. Na Slovanskom nábreží v Devíne pokračuje nepretržité prečerpávanie presiaknutých vôd z drenážneho systému späť do Dunaja s nasadením čerpadiel SVP, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a HaZZ. Čerpanie priesakových vôd pokračovalo aj v oblasti Karlovej Vsi – na vyústení Čierneho potoka a pri botanickej záhrade. Pokračuje prevádzka v II. SPA na čerpacích staniciach Zohor a Devínska Nová Ves (na Morave), Kľúčovec, Patince a Dedinský Ostrov (na Dunaji), Nová Osada a Lándor (na Váhu), Aszód (Malý Dunaj). Čerpanie je aj na Bodíckom kanáli.

V I. SPA čerpajú ČS Kamenica nad Hronom, Obid, Čenkov - na Dunaji, Viničné – na Váhu. Plavba na stupni Gabčíkovo je prerušená. Na stupni Gabčíkovo a Čunovo vodohospodári regulujú hladiny hornej vody. Prietok do starého koryta Dunaja pod stupňom Čunovo bol dnes ráno 7 100 m3/s tak, aby bol v zdrži Hrušov udržaný retenčný priestor s objemom cca 20 mil. m3. V Komárne je zahradený Zátvorný objekt, ktorý uzatvára bazén lodeníc a zabezpečuje ochranu mesta a tiež rozhodujúce otvory v protipovodňovom múre. Počas stredy boli inštalované mobilné hradenia na ochranu mesta Štúrovo. Zamestnanci SVP nepretržite hliadkujú na úsekoch s vyhláseným II. a III. SPA. V rámci zabezpečovacích prác sanujú povodňové javy – priesaky a drobné vývery.

Odbor komunikácie MŽP SR