Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Obnovenie plavby po Dunaji od Čunova po hranicu s Rakúskom

Štátna plavebná správa na základe odporúčania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica obnovila od dnešnej 13-tej hodiny lodnú dopravu na Dunaji. Nateraz v úseku od Čunova po štátnu hranicu s Rakúskou republikou, odkiaľ je povolená lodná doprava až po Viedeň.

Úsek od Čunova po Štúrovo zatiaľ splavnený nebude, pretože po povodni je ešte potrebné najmä pred gabčíkovskými plavebnými komorami odstrániť množstvo naplavených konárov, pňov a ďalších nečistôt. Okrem toho treba opäť zamerať plavebnú dráhu a plavebnú kynetu na zdrži Hrušov a dráhu vytýčiť bójami. Vodohospodári to musia stihnúť do zajtrajšieho rána, aby od 9-tej hodiny mohla byť obnovená plavba aj v úseku od Čunova po Komárno s obnovením prevádzky obidvoch plavebných komôr. Úsek Dunaja od Komárna po Štúrovo, kde je ešte vodná hladina v 2. povodňovom stupni, bude splavnený až keď voda opadne a plavebné podmienky sa zlepšia aj na maďarskom úseku Dunaja. Podrobnosti o plavebnom povolení uverejní Štátna plavebná správa v plavebnom opatrení na svojej webovej stránke.

Od 3. júna, keď lodnú dopravu na celom slovenskom úseku Dunaja zastavili, núdzovo kotvilo v Bratislave deväť veľkých osobných lodí a niekoľko nákladných lodí. V komárňanskej lodenici nútene kotví ešte päť osobných a jedna nákladná loď.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR