Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Na banské stavby sa zákon o významných investíciách nevzťahuje. Podporil to aj minister Peter Žiga

Parlament schválil novelu zákona o významných investíciách. Tá sa však nebude dať využiť pri rozhodovaní o ťažbe zlata alebo uránu. Mestá a obce sa budú k banským stavbám vyjadrovať aj naďalej. Umožnil to pozmeňujúci návrh poslancov Smeru-SD Richarda Rašiho a Jána Senka, ktorý odobrila Národná rada Slovenskej republiky. Návrh primátora Košíc podporil aj minister životného prostredia Peter Žiga.

„Pozmeňujúci návrh primátora Košíc Richarda Rašiho som plne podporil. Ako minister životného prostredia jednoznačne odmietam ťažbu uránu v lokalite Jahodná pri Košiciach, alebo zlata v Detve. Považujem za potrebné, aby samospráve zostala možnosť záväzne odmietnuť ťažbu v takýchto environmentálne citlivých prípadoch. Tento návrh je signálom, že sa v žiadnom prípade nikto nesnaží zadnými vrátkami zvrátiť súčasný stav, povedal minister Žiga.

Na základe schválenej novely vyvlastňovacie zákona sa kategória významných investícií rozšíri na všetky druhy stavieb. Výnimku budú mať banské diela alebo banské stavby, o ktorých bude rozhodovať obec ako stavebný úrad. O stavebnom povolení bude rozhodovať vo vymedzených prípadoch špecializovaný stavebný úrad – obvodný banský úrad. Pri povoľovaní banských stavieb a banských diel, ktoré stavebné povolenie nevyžadujú, bude obvodný banský úrad postupovať podľa banského zákona.

Právna norma novelizovala aj stavebný zákon. Pri významnej investícii už nebude potrebné záväzné stanovisko obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní. O tom, že ide o významnú investíciu rozhodne vláda. Za významnú investíciu sa bude považovať stavba s investičnými nákladmi najmenej 100 miliónov eur a s minimálne 300 novovytvorenými pracovnými miestami.

K podporovateľom zákona sa prihlásila napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), podľa ktorej novela prispeje k zefektívneniu prípravy a realizácie významných investícií.

Zdroj: TASR, Odbor komunikácie MŽP SR