Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga navštívil U.S. Steel Košice

Minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga navštívil spoločnosť U. S. Steel Košice. Spolu so štátnym tajomníkom rezortu Vojtechom Ferenczom sa stretli s prezidentom oceliarne Davidom J. Rintoulom, viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petrášovou a viceprezidentom pre technológiu Vladimírom Jackom. Diskutovali o viacerých aktuálnych otázkach, najmä o opatreniach a požiadavkách Európskej únie v oblasti životného prostredia a tiež o pripravovanom zákone o odpadoch. Zaoberali sa aj problematikou využívania a spracovania druhotných surovín i súčasnými možnosťami využívania produktov U. S. Seel Košice vyrábaných z vysokopecnej trosky.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR