Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Dunaj zajtra v Bratislave oslavuje

Zaujímavé informácie o našom veľtoku, poznávanie živých dunajských rýb, interaktívna výstava o Dunajských luhoch, alebo hra na kajakára. Aj o tom bude Deň Dunaja 2013 v Bratislave. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na najdlhšiu rieku v Európskej únii, pripravili rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v spolupráci s ďalšími partnermi. Deň Dunaja 2013 bude už zajtra, v sobotu 22. júna, od 10:00 do 14:00 v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR.

Návštevníci podujatia môžu bezplatne získať lístky na vyhliadkovú plavbu po Dunaji aj s odborným výkladom a pozrú si vypúšťanie malých jeseterov do dunajských vôd. Na deti čakajú rôzne súťaže a atrakcie. Ceny získajú aj najúspešnejší mladí umelci, ktorí sa zapojili do Slovenského kola medzinárodnej súťaže Dunajský majster umenia. Ocenenia pre jej víťazov i pitný režim zabezpečila spoločnosť Coca-Cola. Nebude chýbať príležitosť vyskúšať si netradične na suchu pretekárske kajaky a pre tých, ktorí majú radi modernú hudbu a tanec, je pripravený hudobný program v podaní mladých umelcov. Na podujatie príde aj skutočný Dunajský vodník. Spustí premietanie nového filmu o Dunaji, ktorý získal cenu na Medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí – Envirofilm 2013.

Deň Dunaja (Danube Day) je sviatok, ktorý spája národy žijúce v povodí druhej najväčšej rieky v Európskej únii. Deň Dunaja prispel k vytvoreniu spoločnej tzv. “Dunajskej identity” pre ľudí žijúcich v jeho povodí tak, aby si uvedomovali, že aj napriek odlišnej kultúre a histórii sú spoluzodpovední za jeho ochranu. Tradícii osláv predchádzal „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“, ktorý uzavreli zástupcovia podunajských krajín EÚ v Sofii v júni 1994. Desať rokov od podpisu dohovoru vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) deň podpisu za „Danube Day - Deň Dunaja“. Všetky krajiny zúčastnené na tomto dohovore sa zaviazali každoročne usporiadať oslavu sviatku symbiózy rieky a človeka.

Zdroj: Vodohospodárska výstavba,  Odbor komunikácie MŽP SR