Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Dunaj klesá, protipovodňová ochrana v ťažkej skúške obstála

Protipovodňová ochrana na Dunaji úspešne absolvovala náročnú skúšku. Spoľahlivo ochránila životy a miliónové hodnoty. Náš veľtok pomaly klesá, situácia sa, najmä v Bratislave a Devíne, vracia do normálu. Dnes o šiestej hodine ráno dosahovala hladina Dunaja v Devíne 641, v Bratislave 692, v Medveďove 843, v Komárne 845 a v Štúrove 794 centimetrov.

„Všetky protipovodňové opatrenia aj mobilné hradenia v Bratislave prešli reálnou povodňovou skúškou prvýkrát. Som veľmi rád, že boli v perfektnom stave a zabezpečili to, na čo boli postavené,“ zhodnotil účinnosť opatrení v hlavnom meste a okolí minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý situáciu na celom slovenskom úseku Dunaja sledoval a ako predseda krízového štábu riadil protipovodňové aktivity.

Aktuálne platí III. Stupeň povodňovej aktivity (SPA) pre celý úsek Dunaja medzi Bratislavou a Štúrovom, vrátane objektov VD Gabčíkovo a ochrany mesta Komárno. II. SPA je vyhlásený aj na Morave v úseku Devín – Devínska Nová Ves, III. SPA na dolnom Váhu v úseku Komárno – Kolárovo. II. SPA je vyhlásený na dolných úsekoch Hrona a Ipľa – v dosahu vzdutia Dunaja. Na celom úseku Dunaja a v jeho prítokoch pokračuje pokles vodných hladín.

Vodohospodári postupne demontujú mobilné hradenie, odstraňujú použité vrecia s pieskom, prečerpávajú vody a hliadkujú. Na stupni Gabčíkovo a Čunovo regulujú hladiny hornej vody. Plavba na stupni Gabčíkovo zostáva prerušená. Zamestnanci SVP privážajú na miesta predpokladaných zásahov piesok na plnenie vriec. Počas nedele bolo nasadených 385 zamestnancov SVP.

Odbor komunikácie MŽP SR