Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: Jún 2013

Strana: [1]  [2] 

Na banské stavby sa zákon o významných investíciách nevzťahuje. Podporil to aj minister Peter Žiga

26.06.2013
Parlament schválil novelu zákona o významných investíciách. Tá sa však nebude dať využiť pri rozhodovaní o ťažbe zlata alebo uránu. Mestá a obce sa budú k banským stavbám vyjadrovať aj naďalej. Umožnil to pozmeňujúci návrh poslancov Smeru-SD Richarda Rašiho a Jána Senka, ktorý odobrila Národná rada Slovenskej republiky. Návrh primátora Košíc podporil aj minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

 

SIŽP povolila stavbu modernej a ekologickej výrobne polyetylénu

26.06.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala rozhodnutie o povolení stavby novej výrobne polyetylénu v spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Pôjde o jednu z najväčších prevádzok na Slovensku, ktoré vyhovujú moderným požiadavkám na ekológiu. Nová výrobňa s projektovanou kapacitou výroby 220 tisíc ton polyetylénu za rok bude spĺňať kritériá najlepších dostupných techník BAT (Best Available Techniques). Bude nepretržite pod kontrolou, jednotlivé sekcie budú navzájom prepojené a automaticky diaľkovo ovládané bezpečnostným riadiacim systémom. Emisie prchavých organických látok vo výrobni splnia limity platné od roku 2016. Viac

 

Vodohospodári zvýšia ochranu Starej Ľubovne pred povodňami

24.06.2013
Slovenský vodohospodársky podnik zvýši protipovodňovú ochranu mesta Stará Ľubovňa, ktoré postihla v roku 2010 ničivá povodeň. Podnik dobuduje hrádze na takmer dvojkilometrovom úseku po oboch stranách rieky Poprad v ohrozenej časti Mýtnej ulice. Vodohospodári na práce vynaložia z vlastných zdrojov 1,3 milióna eur a časť diela dokončia už v tomto roku. Výstavba sa začína dnes, odovzdaním staveniska. Viac

 

R. Raši navrhol zmeniť vyvlastňovaciu novelu, minister P. Žiga ho podporuje

21.06.2013
Pri rozhodovaní o ťažbe zlata alebo uránu sa pravdepodobne nebude dať využiť pripravovaná novela zákona týkajúca sa významných investícií. Umožniť by to mal pozmeňujúci návrh z dielne poslancov Smeru-SD Richarda Rašiho a Jána Senka, ktorý dnes predstavili plénu Národnej rady SR. V prípade banských činností je však podľa Rašiho potrebné ponechať samospráve jej kompetencie. Návrh primátora Košíc podporuje aj minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

 

Dunaj zajtra v Bratislave oslavuje

21.06.2013
Zaujímavé informácie o našom veľtoku, poznávanie živých dunajských rýb, interaktívna výstava o Dunajských luhoch, alebo hra na kajakára. Aj o tom bude Deň Dunaja 2013 v Bratislave. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na našu najdlhšiu rieku v Európskej únii, pripravili rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v spolupráci s ďalšími partnermi. Deň Dunaja 2013 bude už zajtra, v sobotu 22. júna, od 10:00 do 14:00 v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR. Viac

 

Minister Peter Žiga navštívil U.S. Steel Košice

10.06.2013
Minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga navštívil spoločnosť U. S. Steel Košice. Spolu so štátnym tajomníkom rezortu Vojtechom Ferenczom sa stretli s prezidentom oceliarne Davidom J. Rintoulom, viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petrášovou a viceprezidentom pre technológiu Vladimírom Jackom. Viac

 

Štátny tajomník MŽP Vojtech Ferencz na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie

19.06.2013
Legislatívny návrh k biopalivám (ILUC) bol hlavná téma rokovania Rady EÚ pre životné prostredie 18. júna v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Vojtech Ferencz. Viac

 

Olympiáda o životnom prostredí EnvirOtázniky má víťazov

18.06.2013
Takmer jeden a pol tisíca žiakov z vyše troch stoviek základných škôl sa prihlásilo do VIII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže o životnom prostredí EnvirOtázniky 2012/2013. Začiatkom februára ju vyhlásilo Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Cieľ olympiády bol zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia a prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a regióne. Viac

 

Ochrana Košíc pred povodňou sa zlepší

14.06.2013
Protipovodňová ochrana Košíc bude kvalitnejšia. Vydýchne si najmä mestská časť Džungľa, ktorú v roku 2010 ohrozovala veľká voda. Slovenský vodohospodársky podnik zajtra začína s ľavostrannou úpravou brehu Hornádu, ktorá zabezpečí ochranu pred storočnou vodou. Zvýši tiež existujúce šachty a vybuduje podzemnú tesniacu stenu. Práce by mali vodohospodári ukončiť v decembri a dielo zaplatia z vlastných zdrojov. Viac

 

Obnovenie plavby po Dunaji od Čunova po hranicu s Rakúskom

14.06.2013
Štátna plavebná správa na základe odporúčania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica obnovila od dnešnej 13-tej hodiny lodnú dopravu na Dunaji. Nateraz v úseku od Čunova po štátnu hranicu s Rakúskou republikou, odkiaľ je povolená lodná doprava až po Viedeň. Viac

 

Na postreky proti komárom má vláda SR pripravené peniaze

12.06.2013
Postreky proti komárom po povodniach nateraz nie sú potrebné. Hygienici vyhľadávajú liahniská komárov a vyhodnotia, kedy bude nutné zasiahnuť. Na riešenie krízových situácií má vláda SR k dispozícií 11 mil. eur. Z tejto sumy je pripravená preplatiť všetky náklady spojené so zákrokom proti komárom. Podľa ministra životného prostredia Petra Žigu sa v treťom, štvrtom a piatom stupni ochrany prírody nebudú môcť robiť chemické postreky. To je možné len na výnimku. Viac

 

Komáre zatiaľ ľudí neohrozujú, tvrdí odborník

11.06.2013
Komáre po povodniach nateraz ľudí prenosnými chorobami neohrozujú, no postihnuté oblasti úrady monitorujú. Skonštatovala to medzirezortná pracovná skupina, ktorá sa dnes ráno stretla na ministerstve zdravotníctva. Pracovný tím bol zložený zo zástupcov ministerstva životného prostredia, ministerstva vnútra, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako aj odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR a Bratislavského krízového štábu. Viac

 

Ceny na ENVIROFILMe rozdané, 5 z nich ostáva na Slovensku

10.06.2013
Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013 má svojich víťazov. Prvýkrát v histórii Envirofilmu medzinárodná porota udelila dve hlavné ceny. Získali ich taliansky film Mŕtvi z Alosu a Narastajúci odpor z nemecko-švajčiarskej koprodukcie. Celkovo porotcovia v zložení Kateřina Javorská (SR), František Palonder (SR), Michael Havas (Nový Zéland, Česká republika), Iwona Siekierzynska (Poľsko), Ferenc Varga (Maďarsko) udelili 22 cien. Vyhlásenia víťazov sa v Banskej Bystrici zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Viac

 

Dunaj klesá, protipovodňová ochrana v ťažkej skúške obstála

10.06.2013
Protipovodňová ochrana na Dunaji úspešne absolvovala náročnú skúšku. Spoľahlivo ochránila životy a miliónové hodnoty. Náš veľtok pomaly klesá, situácia sa, najmä v Bratislave a Devíne, vracia do normálu. Dnes o šiestej hodine ráno dosahovala hladina Dunaja v Devíne 641, v Bratislave 692, v Medveďove 843, v Komárne 845 a v Štúrove 794 centimetrov. Viac

 

Komárno by malo povodeň zvládnuť

07.06.2013
Dunaj dosiahol o 16. hodine v Komárne 860 centimetrov. S mimoriadnou situáciou sa priamo na juhu Slovenska oboznámil minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a ministrom obrany Martinom Glváčom. Hydrológovia predpokladajú v Komárne kulmináciu v sobotu okolo obeda na úrovni 870 až 890 centimetrov. Ako informoval šéf envirorezortu, protipovodňový múr v Komárne je vysoký 940 centimetrov a stále ostáva zhruba pol metrová rezerva v prípade neočakávanej situácie. Viac

 
Strana: [1]  [2]