Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava o tragickej povodni na toku Malá Svinka

Nevídanú spúšť a 52 obetí za sebou zanechala obrovská prietrž mračien, ktorá sa 20. júla 1998 prehnala nad šarišskými obcami. Tragédia postihla najmä obyvateľov Jarovníc. Pripomína ju výstava „15 rokov od povodne na toku Malá Svinka“, ktorú dnes v átriu ministerstva životného prostredia slávnostne otvoril štátny tajomník rezortu Ján Ilavský. Výstavu pripravili pracovníci košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica s cieľom uctiť si pamiatku obetí tejto, z hľadiska počtu obetí doteraz najtragickejšej povodne na Slovensku a súčasne upozorniť, že tzv. bleskové povodne sa môžu u nás vyskytnúť kdekoľvek a kedykoľvek.

Výstava na veľkorozmerných posteroch dokumentuje meteorologickú a hydrologickú situáciu, ktorá nastala v inkriminovaný letný podvečer v povodí Malej Svinky, prináša aj bohatú fotodokumentáciu a výstrižky z dobovej tlače, zobrazujúce utrpenie postihnutých obyvateľov a dokumenty o činnosti správcu vodného toku pri zabezpečovacích prácach a ďalších protipovodňových opatreniach. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský na slávnostnom otvorení výstavy zdôraznil, že tragická povodeň na Malej Svinke pred 15-timi rokmi nám ukázala nevyspytateľnosť takýchto prírodných javov, ktoré sa môžu vyskytnúť kdekoľvek, ako napríklad pred tromi rokmi v Handlovej a pred dvoma rokmi v Malých Karpatoch v obci Píla. „To sú situácie, ktoré by sme najradšej nikdy nevideli, no žiaľ, musíme s nimi rátať a byť na ne pripravení. Preto by som aj dnes chcel zdôrazniť veľké úsilie ministerstva životného prostredia o zmenu a výrazné zlepšenie situácie v spôsobe financovania protipovodňových opatrení na Slovensku, do ktorých by sme chceli v nasledujúcom programovom období investovať cca 400 miliónov eur,“ povedal ďalej Ján Ilavský.

Bleskovú povodeň spôsobila dvojhodinová obrovská prietrž mračien nad šarišskými obcami Renčišov, Uzovské Pekľany, Jarovnice, Lažany, Svinia a Jarovnice. Rozbúrené vody Malej Svinky si vzali 52 ľudských životov, predovšetkým obyvateľov obce Jarovnice. Vodný živel zanechal za sebou zaplavené a zničené rodinné domy, poškodené inžinierske siete i celú dopravnú infraštruktúru, odplavenú úrodu a zanesené korytá vodných tokov, pričom rómske chatrče postavené na brehu potoka doslova zmietol zo zeme. V údolí Svinky táto povodeň zaplavila 300 hektárov pozemkov, z ktorých 12 % zostalo trvalo poškodených. Priame škody na vodohospodárskom majetku štátu dosiahli viac ako 25 miliónov eur a samotné zabezpečovacie práce si vyžiadali vyše štvrť milióna eur.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. však po povodni v nasledujúcich siedmich rokoch zabezpečil v obciach Jarovnice, Uzovské Pekľany a Renčišov prípravu a realizáciu viacerých investičných protipovodňových stavieb v hodnote viac ako 5 miliónov eur.

Výstava „15 rokov od povodne na toku Malá Svinka“ bude v átriu Ministerstva životného prostredia do konca tohto týždňa.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR