Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Štát bude po novom chrániť vodu viac a prísnejšie, HN zavádzajú

Dnešný článok v Hospodárskych novinách, s titulkom "Vláda vidí nový biznis: vývoz vody" vytvára zavádzajúci dojem, že štát mieni obchodovať s vodou, alebo takýto obchod podporiť, čo je nezmysel. Faktom je pravý opak. Autorka článku mala k dispozícii odpoveď rezortu, ktorá jasne hovorila o tom, že v návrhu novely vodného zákona ide o ochranu vodných zdrojov Slovenskej republiky, ktorá má zaviesť pre prípadný vývoz vody za hranice SR tvrdé a prísne pravidlá. Štát v súčasnosti vývoz vody nepodporuje a ani podobnú podporu neplánuje. Ide o čisto preventívne ochranné opatrenie, ktoré má chrániť národné nerastné bohatstvo v podobe zásob vody.

Súčasné legislatívne pravidlá prevod a predaj vody za hranice neupravujú. Subjekty, ktoré majú povolenie na odber vody, ju v súčasnosti môžu predávať za hranice, mať z obchodu neúmerný zisk a nemusia zohľadňovať potreby regiónu a Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia je však presvedčené, že preprava a prevod vody cez hranice štátu musí byť pod kontrolou obyvateľov SR prostredníctvom vlády. Štát už v minulosti zaregistroval signály a úvahy o cezhraničnom obchode s vodou.

Voda je jedinečné a nenahraditeľné bohatstvo a vlastníctvo štátu, ktorý ju považuje za strategickú surovinu. Preto treba stanoviť podmienky, ktoré zohľadňujú potrebu slovenských spotrebiteľov. Podľa nových a jasných pravidiel by bolo možné vodu predávať ako surovinu za hranicami napríklad len v prípade, ak to výskyt, spotreba a budúci predpoklad v lokalite - umožňuje a nie je potrebná pre zásobovanie pitnou vodou v danej lokalite. Cezhraničný predaj však nie je možné zakázať úplne, keďže sme členským štátom Európskej Únie.

Ak by chcel podnikateľský subjekt vodu vyvážať, musel by teda splniť prísne podmienky a konečné rozhodnutie by podliehalo súhlasu vlády SR, nemôže sa teda odohrať len na lokálnej úrovni. Keďže program rokovania vlády je verejný, verejnosť by o návrhoch vždy včas vedela.

Je smutné, že práve Hospodárske noviny sa púšťajú cestou bulvarizácie a zavádzania čitateľov. Novela vodného zákona prináša oproti minulosti jasný posun k ochrane zásob vody krajiny, ktorá je národným bohatstvom a je len preventívnym opatrením.

Odbor komunikácie MŽP SR