Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

P. Žiga: Buďme lídrami zelených tém, ale nie na úkor kvality života

Štrukturálna reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) a rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetiky do roku 2030 boli témy dnešného stretnutia ministra životného prostredia SR Petra Žigu s britským ministrom pre klimatické zmeny a energetiku Edwardom Daveym v Bratislave. Obaja partneri sa zhodli na potrebe technologickej neutrality jednotlivých krajín EÚ pri znižovaní emisií uhlíka. Minister Žiga zdôraznil, že SR je za to, aby bola EÚ lídrom zelených tém, avšak nie na úkor kvality života ľudía konkurencieschopnosti našich podnikov.

Edward Davey prezentoval odhodlanie presadzovať politiku zeleného rastu, nízkonákladovej energetiky a ekonomiky. „Som presvedčený, že je možné dosiahnuť zelený rast, ktorý bude efektívny a schopný vytvárať nové pracovné miesta,“ povedal britský minister. Peter Žiga s ním súhlasil a pripomenul, že SR podporuje, aby bola Európska únia lídrom zelených tém, ale nemalo by to znižovať kvalitu života ľudí a konkurencieschopnosť našich podnikov. Súčasne v tejto súvislosti podčiarkol potrebu globálnych dohôd. „EÚ nemôže postupovať izolovane, treba realistický postoj v záujme zachovania konkurencieschopnosti únie,“ zdôraznil Peter Žiga. Edward Davey verí, že sa podarí presadiť reformu ETS v Európskej rade. Privítal by užšiu spoluprácu so Slovenskom, podobne ako to bolo v prípade podpory backloadingu. Britský minister si uvedomuje, že transformáciu energeticky náročných odvetví treba riešiť subvenciami a podobnými nástrojmi a je nevyhnutné, aby jednotlivé štáty pracovali so všetkými možnosťami a technológiami, aby sa využili tie najlacnejšie a najefektívnejšie. „Podporujeme princíp technologickej neutrality, neviažme sa ku konkrétnym metódam znižovania emisií uhlíka,“ povedal Edward Davey. Minister Peter Žiga sa s myšlienkou technologickej neutrality jednotlivých štátov EÚ stotožnil. „Každá krajina má vlastné špecifické podmienky,“ dodal slovenský minister.

Odbor komunikácie MŽP SR