Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ochrancovia prírody sa stretnú v Slovenskom rudohorí

Prehĺbiť si poznatky o prírodných hodnotách, zistiť reálny stav ochrany prírody vo vybraných lokalitách a navrhnúť preventívne i nápravné riešenia. Tieto i ďalšie úlohy si dali za cieľ splniť ochrancovia prírody z východného Slovenska počas podujatia Tábor východoslovenských ochrancov prírody. V poradí už 37. ročník medzinárodného podujatia pripravili tento rok aj v spolupráci s rozpočtovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga.

Ochrancovia prírody sa tento rok stretnú v prostredí Slovenského rudohoria v obciach Malá a Veľká Lodina. Organizátori očakávajú bohatú účasť, vyše 250 účastníkov zo štyroch krajín. Tábor sa začne slávnostným otvorením už túto sobotu, 27. júla o 17. hodine na lúke „Pod Bokšovom“ v tesnej blízkosti Ubytovacieho zariadenia Bokšov – Lodina. Trvať bude do 3. augusta 2013.

Tento rok sa ochrancovia prírody zamerajú na ciele vo vybraných lokalitách geografického celku Čierna Hora. Ide o územie európskeho významu Stredné pohornádie, kde je, na rozlohou pomerne malom území po oboch stranách rieky Hornád, lokalizovaných päť národných prírodných rezervácií: Bokšov, Bujanovské dubiny, Humenec, Sivec a Vozárska. O niečo južnejšie je aj prírodná rezervácia Vysoký vrch. Jeden z cieľov ochrancov prírody je zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov obcí Malá a Veľká Lodina a vylepšiť životné prostredie v ich okolí. Súčasne budú dokumentovať prírodné pomery a zisťovať stav ochrany prírody. Následne navrhnú riešenia na zveľadenie prírodného prostredia a ochranu biodiverzity daného regiónu.

V teréne bude pracovať 13 odborných sekcií pod vedením skúsených odborníkov. Výsledky zosumarizujú v zborníku odborných prác, ktorý bude slúžiť ako odborný podklad pre obec, Štátnu ochranu prírody SR a štátnu správu. Medzi účastníkmi tábora majú zastúpenie renomované organizácie pôsobiace na úseku ochrany prírody a životného prostredia, Slovenská akadémia vied, prírodovedné múzeá a zástupcovia štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií či dobrovoľní ochrancovia prírody.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR