Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Na Devínsku Kobylu sa vracia pastva kôz

Na ploche zhruba 6 hektárov na území Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla sa oddnes opäť pasie 25 kôz. S podporou projektu LIFE+ sa o to postarali ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ. Spoločne so zástupcami Ministerstva životného prostredia a starostom MČ Devínska Nová Ves Milanom Jamborom otvorili pastvu v oblasti Weitovho lomu v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi.

S realizáciou projektu začali v roku 2012 v rámci programu LIFE+ Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, ktorý finančne podporilo Ministerstvo životného prostredia SR. Celková výška projektu je takmer 3,5 mil. eur, príspevok EK predstavuje 50%, druhá polovica pôjde zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR. Podľa generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP Rastislava Rybaniča má Bratislava obrovskú výhodu, že má lokality ako je Devínska Kobyla. „Je to vyslovene unikát, ľudia sa sem môžu prísť pozrieť na jedinečné rastliny či živočíchy,“ podotkol. Podľa neho je stále na čo sa pozerať, preto je dôležité vrátiť sa k tradičným spôsobom obhospodarovania chránených území.

Stádo kôz v oblasti Weitovho lomu má pod dohľadom pastier a usmerňujú ho elektrické oplôtky. Pastva sa realizuje v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a jej výsledky budú monitorovať odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave a Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.
Päťročný projekt má za cieľ vrátiť do voľnej prírody na území NPR Devínska Kobyla ovce, kozy a hovädzí dobytok. Práve rozmanitosť fauny a flóry bola typickou črtou Devínskej Kobyly. Jej územie pôvodne pokrývali zväčša dubovo-hrabové lesy. Svahy boli neskôr odlesnené a niekoľko storočí ich udržiavali kosením, vypaľovaním či pasením. Kozy sa pásli výlučne na lúkach Devínskej Novej Vsi, kravy v oblasti Sandbergu a ovce dominovali najmä pri Devíne a nad vinohradmi okolo vápenky medzi Slovincom a Waitovým lomom. V 50-tych rokoch 20. storočia pastva pozvoľne zanikla. V súčasnosti tvoria lesy vyše 90% plochy územia európskeho významu, lúky, pasienky a skalné spoločenstvá zaberajú približne 6% plochy. Značná časť pôvodných lúk je v súčasnosti zarastená krovinami a nepôvodnými drevinami, najmä agátom bielym, či borovicou čiernou.

Okrem iných aktivít sa projekt zaoberá aj odstraňovaním náletových a inváznych rastlín, či kosením na lesostepiach. V nadväznosti na tieto aktivity je naplánované postupné zavádzanie pastvy zvierat nielen na Devínskej Kobyle, ale aj na ďalších vybraných projektových lokalitách (Šúr, Ostrovné lúčky, či Biskupické luhy).

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, BROZ, SITA