Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: Júl 2013

Na Devínsku Kobylu sa vracia pastva kôz

31.07.2013
Na ploche zhruba 6 hektárov na území Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla sa oddnes opäť pasie 25 kôz. S podporou projektu LIFE+ sa o to postarali ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ. Spoločne so zástupcami Ministerstva životného prostredia a starostom MČ Devínska Nová Ves Milanom Jamborom otvorili pastvu v oblasti Weitovho lomu v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi. Viac

 

Slovenská inšpekcia ŽP uložila v prvom polroku pokuty za 350-tisíc eur

26.07.2013
Inšpektori z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka 1 543 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili v 340 prípadoch a uložili celkovo 272 pokút vo výške takmer 350 tisíc eur. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Viac

 

P. Žiga: Buďme lídrami zelených tém, ale nie na úkor kvality života

22.07.2013
Štrukturálna reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) a rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetiky do roku 2030 boli témy dnešného stretnutia ministra životného prostredia SR Petra Žigu s britským ministrom pre klimatické zmeny a energetiku Edwardom Daveym v Bratislave. Obaja partneri sa zhodli na potrebe technologickej neutrality jednotlivých krajín EÚ pri znižovaní emisií uhlíka. Minister Žiga zdôraznil, že SR je za to, aby bola EÚ lídrom zelených tém, avšak nie na úkor kvality života ľudía konkurencieschopnosti našich podnikov. Viac

 

Ochrancovia prírody sa stretnú v Slovenskom rudohorí

25.07.2013
Prehĺbiť si poznatky o prírodných hodnotách, zistiť reálny stav ochrany prírody vo vybraných lokalitách a navrhnúť preventívne i nápravné riešenia. Tieto i ďalšie úlohy si dali za cieľ splniť ochrancovia prírody z východného Slovenska počas podujatia Tábor východoslovenských ochrancov prírody. V poradí už 37. ročník medzinárodného podujatia pripravili tento rok aj v spolupráci s rozpočtovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

 

Veľká Fatra privítala tábor ochrancov prírody

23.07.2013
Oboznámiť sa s prírodnými hodnotami Veľkej Fatry a prispieť k získaniu nových odborných poznatkov o tomto území. To bol cieľ v poradí už 49. celoslovenského tábora ochrancov prírody a krajiny, ktorý sa uskutočnil v tretí júlový týždeň v areáli športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach. Zorganizovali ho rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Štátna ochrana prírody SR spoločne s Ústredným výborom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi. Na tábore bolo 93 dobrovoľných a profesionálnych ochrancov prírody zo Slovenska a Českej republiky. Je súčasťou projektu „Příroda nezná hranic“. Viac

 

Výstava o tragickej povodni na toku Malá Svinka

22.07.2013
Nevídanú spúšť a 52 obetí za sebou zanechala obrovská prietrž mračien, ktorá sa 20. júla 1998 prehnala nad šarišskými obcami. Tragédia postihla najmä obyvateľov Jarovníc. Pripomína ju výstava „15 rokov od povodne na toku Malá Svinka“, ktorú dnes v átriu ministerstva životného prostredia slávnostne otvoril štátny tajomník rezortu Ján Ilavský. Výstavu pripravili pracovníci košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica s cieľom uctiť si pamiatku obetí tejto, z hľadiska počtu obetí doteraz najtragickejšej povodne na Slovensku a súčasne upozorniť, že tzv. bleskové povodne sa môžu u nás vyskytnúť kdekoľvek a kedykoľvek. Viac

 

MŽP SR vyhlásilo súťaž na nákup techniky pre rezort a jeho organizácie

19.07.2013
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo súťaž na nákup informačno – komunikačných technológií. Verejné obstarávanie sa bude týkať ministerstva a jeho jedenástich rezortných organizácií. Víťazný uchádzač získa rámcovú zmluvu na obdobie štyroch rokov v hodnote približne 16 miliónov 487 tisíc eur. Táto hodnota však predstavuje maximálnu sumu a nebude sa musieť vyčerpať, pretože nákup sa bude odohrávať na princípe objednávok. Podstatná časť z tejto sumy sa bude refundovať z operačných programov a finančných mechanizmov Európskej Únie (napríklad Operačný program Životné prostredie, prípadne program LIFE+ Nature). Rezort postupuje aj na základe odporučení Najvyššieho kontrolného úradu po jeho kontrole. Viac

 

Dvadsaťročné obdobie sucha sa v ramennom systéme Dunajské Kriviny čoskoro skončí

18.07.2013
Vodohospodárom a ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ sa podarilo priviesť vodu do oblasti Dunajské Kriviny nachádzajúcej sa v blízkosti obce Dobrohošť asi 20 km od Bratislavy. Spoločne so zástupcami z Ministerstva životného prostredia SR a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave otvorili nápustný prívod vody do ramenného systému. Táto oblasť by tak opäť mala prilákať pôvodné druhy obojživelníkov – ropuchy, rosničky, skokanov, ale aj vtákov ako haju tmavú a bociana čierneho. Viac

 

Štát bude po novom chrániť vodu viac a prísnejšie, HN zavádzajú

16.07.2013
Dnešný článok v Hospodárskych novinách, s titulkom "Vláda vidí nový biznis: vývoz vody" vytvára zavádzajúci dojem, že štát mieni obchodovať s vodou, alebo takýto obchod podporiť, čo je nezmysel. Faktom je pravý opak. Autorka článku mala k dispozícii odpoveď rezortu, ktorá jasne hovorila o tom, že v návrhu novely vodného zákona ide o ochranu vodných zdrojov Slovenskej republiky, ktorá má zaviesť pre prípadný vývoz vody za hranice SR tvrdé a prísne pravidlá. Štát v súčasnosti vývoz vody nepodporuje a ani podobnú podporu neplánuje. Ide o čisto preventívne ochranné opatrenie, ktoré má chrániť národné nerastné bohatstvo v podobe zásob vody. Viac

 

Sokoly vyleteli z hniezda v priamom prenose HD kvality so zvukom

10.07.2013
Odborníci aj široká verejnosť sa počas ôsmich týždňov delili o zážitky z pozorovania sokolích mláďat od vyliahnutia až po výchovu. Rodinku sokola myšiara, ktorá sa udomácnila na najvyššom poschodí kostola na námestí v Žiline, vďaka pokračujúcim online prenosom obdivovali tisícky návštevníkov internetových stránok Správy TANAPu. Mimoriadny záujem o tieto unikáty dokumentuje aj fakt, že sa pripájali návštevníci zo 74 krajín celého sveta. Viac

 

Minister Peter Žiga prijal čínskeho veľvyslanca na Slovensku

10.07.2013
Minister životného prostredia SR Peter Žiga prijal nového veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Pan Weifanga. Šéf envirorezortu oboznámil veľvyslanca s agendou, ktorú má v kompetencii ministerstvo a jeho rezortné organizácie. Zamerali sa na priority ministerstva ale aj veľké projekty a investície, ktoré rezort pripravuje a už v súčasnosti realizuje. Viac

 

V ZOO Bojnice sa narodila vzácna minikengura

10.07.2013
Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Zoologická záhrada v Bojniciach má nový prírastok. Je ním kengura parma, ktorá sa v najstaršej zoo na Slovensku narodila vôbec po prvýkrát. Mláďaťu sa darí, prednedávnom sa osmelilo a vybralo sa na potulky výbehom mimo bezpečia maminho vaku. Viac

 

Júnové povodne priniesli webovej stránke SHMÚ rekordnú návštevnosť

03.07.2013
Internetová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk zaznamenala v júni 2013 ďalší rekord návštevnosti. V tomto mesiaci si stránku otvorilo 1,633 milióna jedinečných návštevníkov. Na stránke urobili 8,633 milióna návštev a systém zaregistroval viac ako 37 a pol milióna zobrazení. Viac

 

Vláda SR schválila koncepciu nového zákona o odpadoch

04.07.2013
Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Návrh počíta so zrušením Recyklačného fondu, zavedením povinnosti autorizácie kolektívnych organizácií, pričom autorizáciu bude vykonávať samotné ministerstvo ako aj zavedením úplného zákazu výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb alebo výrazné sprísnenie podmienok výkupu. Konkrétne paragrafové znenie zákona envirorezort predloží vládnemu kabinetu do konca tohto roku. Viac

 

Minister Peter Žiga poďakoval vodohospodárom za ich prácu počas júnovej povodne na Dunaji

04.07.2013
Na júnových záchranných a zabezpečovacích prácach sa spolupodieľali aj vodohospodári, hydrometeorológovia a výskumní pracovníci vo vodnom hospodárstve. Za dobrú prácu im poďakoval minister životného prostredia Peter Žiga. Nový systém protipovodňovej ochrany Bratislavy vybudovaný v rokoch 2005 až 2010 za takmer 33 miliónov eur teraz efektívne ochránil hlavné mesto Slovenska pred storočnou vodou, nové opatrenia sa významnou mierou osvedčili aj v Štúrove. V protipovodňových opatreniach bude rezort pokračovať aj naďalej. Viac