Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Svetový deň mokradí 2013 v envirorezorte

28.01.2013

Premietanie filmov, výstavy, tvorivé dielne a besedy mokradiach. Aj o tom je podujatie Týždeň mokradí. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2.2.2013) ho organizujú rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR spolu s partnermi. Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je „Mokrade a vodného hospodárstvo“ a nesie sa v duchu hesla „Mokrade zabezpečujú vodu“. Hlavným cieľom Týždňa mokradí bude širokú verejnosť nielen informovať o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na a dôležitosť ich ochrany.

 

Aktivity v rámci Týždňa mokradí organizujú počas celého februára v Banskej Bystrici a v územnej pôsobnosti 15 chránených krajinných oblastí a národných parkov. Sprievodné podujatia Týždňa mokradí v Banskej Bystrici budú vo viacerých mestských častiach. Špeciálne pre žiakov základných škôl sú určené tematické tvorivé dielne, zážitkové vyučovacie hodiny na tému mokradí a meranie vodnej stopy. Pre verejnosť bez rozdielu veku je určené premietanie filmov s problematikou mokradí, vybraných z filmotéky medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM.
Terénne exkurzie premietania filmov,besedy o mokradiach, ekovýchovné aktivity a výstavy. Počas januára až marca ich pre školákov pripravilo 15 chránených krajinných oblastí a národných parkov. Pre žiakov základnej školy vo Zvolene je pripravená „Noc v škole“. Tretiaci si počas nej vyskúšajú prácu ochranára v teréne, zúčastnia sa na nočnom pozorovaní vodného vtáctva pri rieke Hron a otestujú aj rôzne technické vybavenia ochranára. Počas terénnej exkurzie pri Vodnom diele Žilina budú žiaci poznávať a sčítavať vodné vtáctvo. Pre verejnosť a školy bude slúžiť výstava Rašeliniská Oravy. Od 11. februára ju otvoria na gymnáziu v Námestove. Výstava „Príroda vo fotografii“ vznikla v spolupráci so Zespolóm Parkow Krajobrazowych z Krosna. Verejnosti je k dispozícii od 21.1. do 22.2. 2013 v Informačnom stredisku CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach.
Rok 2013 je Medzinárodným rokom spolupráce pri ochrane vôd a je tak ideálnou príležitosťou na spojenie medzi vodou a mokraďami. Hlavným cieľom Svetového dňa mokradí 2013 je zvýšiť povedomie ľudí o vzájomnej závislosti medzi vodou a mokraďami. Upozorniť na spôsoby ako zabezpečiť spravodlivú deľbu využitia vody medzi rôznymi skupinami zúčastnených strán a pochopiť, že bez mokradí nebude voda. Rozumné využívanie našich mokradí je nevyhnutnou súčasťou zaručenia udržateľného hospodárenia s vodou. Pre Svetový deň mokradí (SDM) 2013 sa Ramsarský dohovor spojil s Medzinárodným hydrologickým programom organizácie UNESCO, ktorý má vedúcu úlohu pri tomto Medzinárodnom roku a v partnerstve s ním bol vydaný plagát a informačný leták. Pripojte sa aj vy k oslavám Svetového dňa mokradí vytvorením elektronickej pohľadnice so svojím vlastným odkazom a pošlite ju svojim priateľom, známym http://community.ramsar.org/index.php.

Týždeň mokradí organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Stredoslovenské múzeum Banská Bytrica a Komunitné centrum – Sásová.

Myšlienka Svetového dňa mokradí vznikla pri oslavách 25. výročia Ramsarskej konvencie. Stály výbor Dohovoru o mokradiach zvolil 2. február, dátum podpisu Ramsarskej konvencie (v r. 1971) za Svetový deň mokradí. Zámerom bolo nielen pripomenúť si a osláviť podpísanie tohto prvého významného medzinárodného dokumentu na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ale najmä zdôrazniť význam mokradí pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti (biodiverzity), ako aj poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj.

 

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR