Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Školy môžu súťažiť o najlepší enviroprojekt

22.01.2013

Podporiť aktivity škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu je poslaním súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013.

 

Už VIII. ročník súťaže vyhlásila Slovenska agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania spoločne s partnermi – SHP Harmanec, a. s. a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a. s.. Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do konca apríla 2013, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať najneskôr do 15. mája 2013. Projekty budú rozdelené a hodnotené v troch kategóriách: materské, základné a stredné školy. Charakter projektu nie je nijako obmedzený. "V predchádzajúcich ročníkoch išlo najmä o projekty úpravy školských dvorov, výstavby environmentálnych učební," povedala Lucia Šávoltová zo SAŽP. V minulom roku sa do súťaže ProEnviro prihlásilo takmer 60 škôl. Najväčší záujem o účasť majú podľa Šávoltovej základné školy. Víťazné školy budú odmenené praktickými vecnými cenami, ktoré do súťaže venuje Slovenská agentúra životného prostredia a výrobkami značky Harmony, ktoré venuje partner súťaže spoločnosť SHP Harmanec, a.s. Propozície súťaže, prihláškový formulár a ďalšie informácie môžete získať na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia – www.sazp.sk.

Zdroje: TASR, Odbor komunikácie MŽP SR