Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Novela CITES zmenila poplatky

08.01.2013

Dňa 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona CITES (zákon č. 447/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Pre občanov okrem iného prináša aj zmeny vo výške správnych poplatkov za podávanie žiadostí.

 

Novela zavádza rovnaké správne poplatky pre fyzické a právnické osoby za podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz, žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov. Zároveň sa zavádza aj správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov na účely nezameniteľného označenia vtákov.
Znenie novely zákona CITES, a teda aj nové správne poplatky je možné nájsť na
http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi/2012c108z447_novela.pdf

 

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR