Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Národný park Malá Fatra oslavuje štvrťstoročie

18.01.2013

V severozápadnej časti Západných Karpát vyhlásili 18. januára 1988 Národný park Malá Fatra. Práve dnes tak oslavuje 25. výročie. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR – Správy NP Malá Fatra prednášky pre žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnia sa v stredu, 23. januára v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne v čase od 8.00 do 13.00 h v jeden a pol hodinovom trvaní.

 

Národný park Malá Fatra je zaradený do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie pod názvom NATURA 2000 v kategórii národný park a chránené vtáčie územie. Jeho poslaním je zachovanie prírodného bohatstva, ochrana najvzácnejších a najohrozenejších biotopov.

Najvyšším vrchom je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n. m). Na rozlohe vyše 22-tisíc ha sa nachádza 14 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál. Rastie tu zhruba 1140 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 112 druhov chránených,. Miesto si tu nájde 120 druhov pravidelne hnezdiacích vtákov a na jeho území žije 188 druhov chránených živočíchov.

Národný park predstavuje najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, ochrana prírody je v ňom nadradená nad ostatné činnosti, plní dvojakú úlohu. Jednak je to záchrana a ochrana prírodného bohatstva, ale zároveň je aj centrom turistického ruchu. Najvýznamnejšími strediskami cestovného ruchu sú Terchová, Zázrivá, Veľká Lučivná, Šútovo a Trusalová. Najnavštevovanejšie miesto je Vrátna dolina, Snilovské sedlo, Diery, Malý a Veľký Rozsutec. Pre návštevníkov je vyznačených okolo 150 kilometrov turistických chodníkov a trás. Jeho najdôležitejším poslaním je ale záchrana miznúcich druhov rastlín, živočíchov a biotopov.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR