Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

ENVIROFILM 2013 sa zapojí do Európskej kampane pre zlepšenie klímy

25.01.2013

Podmanivé filmy o aktuálnych otázkach ochrany životného prostredia a atraktívne sprievodné podujatia. Aj o tom bude už 19. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí – ENVIROFILM 2013.. Aktuálny ročník ENVIROFILM-u je zapojený do celoeurópskej kampane „Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád“. Kampaňvyhlásila komisárka EÚ pre zmenu klímy Connie Hedegaard.ENVIROFILM 2013 otvorí verejnosti svoje brány 3. júna 2013 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

 

Obohatením ENVIROFILM-u 2013 bude výstava prác 18. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet na tému „Moje predstavy o svete, ktorý mám rád“. Ďalšími sprievodnými aktivitami bude aj nesúťažná prehliadka filmov, semináre a besedy s významnými hosťami festivalu, filmármi, odborníkmi z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

ENVIROFILM je súťažná prehliadka filmov a televíznych programov s environmentálnou problematikou. Prihlásiť do nej sa môžu tituly, ktoré vznikli po 1. januári 2010. Autori môžu svoje diela prihlásiť prostredníctvom online prihlášky na webovej stránke festivalu www.envirofilm.sk
Uzávierka prihlášok je už 8. februára 2013.

Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM vznikol v roku 1995 a koná sa každoročne v máji. Centrom festivalového diania je Banská Bystrica. Minulý rok prejavilo záujem účasti na festivale viac ako 130 autorov a dokumentaristov z 26 krajín sveta už prejavilo záujem účasti na Medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí. Spolu do uplynulých osemnástich ročníkov festivalu filmári z celého sveta zaslali viac ako 2043 filmov. Vyhlasovateľom festivalu je Ministerstvo životného prostredia SR, organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia a Envirofilm, n. o. Patronát nad podujatím prevzala Európska environmentálna agentúra a Slovenská komisia pre UNESCO.Festival spoluorganizujú: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenský filmový ústav, Bratislava, Únia slovenských televíznych tvorcov, Bratislava, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Technická univerzita vo Zvolene, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Banskobystrický samosprávny kraj, mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Kremnica, Krupina, Nitra, Poltár, Skalica, Zvolen, Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský olympijský výbor. Viac informácií na www.envirofilm.sk

 

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR