Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Štátny tajomník MŽP SR rokoval v Madride o predaji emisných kvót AAU

Delegácia SR rokovala v Madride o predaji emisných kvót AAU s predstaviteľmi Španielskeho kráľovstva. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa v utorok 26.2. stretol so svojim španielskym partnerom, štátnym tajomníkom pre životné prostredie Federicom Ramos de Armas.

Slovensko začalo rokovanie so Španielskom o predaji 27 miliónov ton emisných kvót skleníkových plynov už minulý rok a pokračuje finalizovaním zmluvných podmienok. Obchod by sa mal uzatvoriť podpisom zmluvy, pravdepodobne koncom marca tohto roka.
Výnos z predaja poputuje v rámci programu SLOVSEFF čiastočne na projekty nízkouhlíkovej verejnej dopravy (CNG a hybridné autobusy). Aj preto boli členmi slovenskej delegácie predstavitelia dopravných podnikov niektorých slovenských miest.
Ďalšia časť finálnej sumy má byť určená na projekty energetickej efektívnosti priemyslu, budov a na podporu obnoviteľných energetických zdrojov. Proces bude spravovať Európska banka pre obnovu a rozvoj. V prípade úspešného obchodu možno predpokladať prvé výzvy na podávanie projektov na jeseň tohto roka.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR