Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský na zasadnutí Riadiacej rady UNEP

19.02.2013

V kenskej metropole Nairobi zasadá v týchto dňoch (18. – 22. februára) Riadiaca rada Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Hlavnou témou stretnutia je návrat k minuloročnej konferencii v Brazílii pod názvom „Rio+20:Od výsledkov k realizácii.“ Slovensko zastupuje štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Rokovania sa venujú aktuálnym i strategickým témam v oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a zelenej ekonomiky.

 

Ich presadzovaniu má pomôcť aj prechod na univerzálne členstvo, ktoré si vyžiada zmenu všetkých procedurálnych, finančných a organizačných otázok fungovania UNEP v budúcnosti. Univerzálne členstvo Riadiacej rady UNEP je prvý krok na ceste k posilneniu právomocí UNEP ako hlavnej environmentálnej inštitúcie OSN a jeho zavedenie je v súlade s výsledným dokumentom The Future We Want, ktorý schválilo 67. zasadnutie VZ OSN ako hlavný výstup summitu Rio+20 z júna 2012 v Rio de Janeiro. Na základe rezolúcie sa členmi Riadiacej rady stáva 193 členských štátov OSN; jej prvým zasadnutím v novom zložení je práve aktuálne 27. stretnutie.

Štátny tajomník Ján Ilavský sa zúčastňoval na koordináciách vedúcich ministerských delegácií členských krajín EÚ a na viacerých bilaterálnych a multilaterálnych rokovaniach na rôzne environmentálne témy, akými sú napríklad budúcnosť UNEP-u, klimatické zmeny, rozsiahla rozvojová pomoc Slovenska pre Keňu, možnosti spolupráce medzi SR a Keňou v oblasti ochrany životného prostredia. Významné bolo jeho pracovné rokovanie so stálym tajomníkom Ministerstva životného prostredia a nerastných surovín Kenskej republiky Ali D. Mohamedom. Prioritná téma rozhovoru bola možnosť rozvojovej pomoci v oblasti narábania a recyklácie odpadov, eliminácie znečisťovania ovzdušia vplyvom neustáleho nárastu dopravného zaťaženia v hlavnom meste Nairobi či možnosti využívania solárnej energie a biomasy ako obnoviteľných zdrojov energie v kenských podmienkach. S riaditeľom regionálneho úradu pre Európu UNEP Janom Dusíkom diskutoval Ján Ilavský o budúcnosti UNEP-u po zavedení univerzálneho členstva a o potrebe koordinácie stanovísk krajín strednej a východnej Európy v rámci UNEP-u v záujme presadenia spoločných priorít.

Riadiaca rada (RR) je vrcholný orgán UNEP. Zasadá pravidelne raz za rok, striedavo riadne a mimoriadne. Vzhľadom na komplikovanú finančnú situáciu sa v súčasnosti zasadnutia organizujú priamo v sídle UNEP v Nairobi. Spolu s Riadiacou radou vytvárajú účastníci na jej zasadnutí každý rok fórum, ktorého úlohou je posúdiť významné nové politické otázky v oblasti životného prostredia (Global Ministerial Environment Forum, GMEF).

Odbor komunikácie MŽP SR