Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: Február 2013

Štátny tajomník MŽP SR rokoval v Madride o predaji emisných kvót AAU

28.02.2013
Delegácia SR rokovala v Madride o predaji emisných kvót AAU s predstaviteľmi Španielskeho kráľovstva. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa v utorok 26.2. stretol so svojim španielskym partnerom, štátnym tajomníkom pre životné prostredie Federicom Ramos de Armas. Viac

 

Publikácie EEA o stave životného prostredia aj na MŽP SR

27.02.2013
V priestoroch Ministerstva životného prostredia SR sú oddnes k dispozícii informačné publikácie Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Obsahujú odborné správy, ktoré zhodnocujú stav jednotlivých zložiek životného prostredia, vzťahy medzi nimi a vplyv ľudskej činnosti na prostredie a zdravie človeka. EEA sústreďuje svoju činnosť na vypracovávanie širokého rozsahu hodnotení, analýz stavu a trendov, ako aj hospodárskych a sociálnych tlakov v oblasti životného prostredia. Viac

 

Za odpady uložili inšpektori pokuty v celkovej výške 200 tisíc eur

25.02.2013
Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vlani urobili 784 kontrol, nedostatky zistili pri vyše tretine z nich. Za porušenie právnych predpisov pri nakladaní s odpadmi uložili 258 pokút v celkovej výške takmer 200 tisíc eur. Najvyššiu pokutu, 16 tisíc eur, dostala spoločnosť Olimex v Trnave. Firma, ktorá zbiera použité jedlé oleje, nepredložila dokumentáciu, potrebnú na výkon kontroly. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Viac

 

Štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský na zasadnutí Riadiacej rady UNEP

19.02.2013
V kenskej metropole Nairobi zasadá v týchto dňoch (18. – 22. februára) Riadiaca rada Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Hlavnou témou stretnutia je návrat k minuloročnej konferencii v Brazílii pod názvom „Rio+20:Od výsledkov k realizácii.“ Slovensko zastupuje štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Rokovania sa venujú aktuálnym i strategickým témam v oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a zelenej ekonomiky. Viac

 

Inšpekcia ochrany vôd: Pri pätine kontrol zistili porušenie predpisov

18.02.2013
Porušenie právnych predpisov zistili vlani inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri pätine z 1098 kontrol a uložili 202 pokút v celkovej výške 211 972 eur. Najvyššiu pokutu vo výške 16 597 eur podľa zákona o vodách uložili Slovenskej plavbe a prístavom - Lodenici, s. r. o., v Bratislave. Dostala ju za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami. Pri rozrezávaní zvyškov starých lodí vtedy unikli ropné látky, ktoré spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd v Malom Dunaji. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Viac

 

Envirorezort už 19 rokov informuje o stave životného prostredia SR

16.02.2013
Škody po povodniach, stav chránených území, ale aj environmentálne záťaže – aj o tom hovorí Správa o stave životného prostredia SR za rok 2011. Vydalo ju Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia. Ide v poradí už o 19-tu správu. Verejnosť k nej má prístup aj v elektronickej podobe na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke ministerstva životného prostredia http://www.minzp.sk/files/dokumenty/svk11s.pdf. Viac

 

SIŽP: Vlani takmer 3 600 kontrol, pokuty za vyše 637 tisíc eur

12.02.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 584 kontrol. Pri štvrtine z nich zistila porušenia právnych predpisov, za ktoré uložili inšpektori 713 pokút v celkovej výške 637 273 eur. Tie sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Najvyššiu pokutu, 20 tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Boleráze za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia v prevádzke spracovania kukurice. Viac

 

Vláda prijala stratégiu znižovania znečisťujúcich častíc v ovzduší

11.02.2013
Vláda na dnešnej schôdzi prijala Stratégiu pre redukciu látok PM10. Ide o častice, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší a pochádzajú z výfukových plynov alebo zo spaľovania tuhých látok. Slovensko tak reaguje na proces infringementu, v ktorom je, podobne ako mnoho ďalších európskych krajín, za neplnenie požiadaviek Smernice Európskeho Parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. Viac