Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vianočný stromček MŽP SR je späť v prírode

Vianočný stromček ministerstva životného prostredia skončil opäť živý v prírode. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku ho s použitím techniky previezli aj s celým koreňovým systémom a opäť zasadli v areáli odštepného závodu v bratislavskom Vlčom hrdle. Proti možnému vyvráteniu silným vetrom zostane vyviazaný niekoľko dní a vodohospodári ho budú pravidelne polievať a kontrolovať. 

Sedem metrov vysoký vianočný stromček v átriu hlavnej budovy envirorezortu pochádzal z okolia Váhu pri Piešťanoch. V rámci plánovaných protipovodňových opatrení pri čistení brehu Váhu mal byť zoťatý. Po dohode ministerstva s odštepným závodom Slovenského vodohospodárskeho podniku v Piešťanoch ho pred Vianocami presunuli do Bratislavy, čím mu Ministerstvo životného prostredia zachránilo život.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: SVP, š.p.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže