Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia SR

Medovníky, výrobky zo slamy, keramiky, textilu a vianočné dekorácie. Aj to bolo súčasťou ponuky Vianočného bazára na Ministerstve životného prostredia SR. Druhý ročník charitatívneho podujatia otvoril riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak. Umelecké práce na pultoch bazára vyrobili vlastnoručne hendikepovaní žiaci zo Spojenej školy v Zlatých Moravciach. Vyzbierať sa im podarilo vyše 700 eur, ktoré použijú na nákup školských pomôcok.

Podujatie sa stretlo s veľkým úspechom u zamestnancov rezortu a jeho organizácií. Návštevníci si aj v tomto roku pochutnali na vianočnom punči či chutných zázvorníkoch, ktoré patrili medzi najobľúbenejšie

Škola v Zlatých Moravciach, ktorú navštevujú mladí autori ponúkaných výrobkov, zabezpečuje komplexnú starostlivosť deťom s mentálnym, kombinovaným postihnutím i deťom postihnutým autizmom.

Odbor komunikácie MŽP SR