Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uplynulý rok bol pre rezort ťažký, rok 2014 prináša veľké výzvy

Rok 2013 bol pre ministerstvo životného prostredia ťažký z hľadiska životných situácií, legislatívy a politiky, zhodnotil minister Peter Žiga. Najťažšia skúška bola júnová povodeň na Dunaji a rezort v nej obstál úspešne. Podarilo sa tiež predať emisné povolenky, prijať novelu zákona o ochrane prírody a schváliť legislatívny zámer nového zákona o odpadoch. Medzi priority na rok 2014 patrí prijatie jeho paragrafového znenia v parlamente, príprava nového Operačného programu Kvalita životného prostredia a budovanie protipovodňových opatrení.

Vďaka protipovodňovým opatreniam, vybudovaným v rokoch 2007 až 2010, nespôsobila júnová povodeň žiadne obete na ľudských životoch a škody na majetku boli len na úrovni dvoch percent v porovnaní s rokom 2002. "Protipovodňové opatrenia, ktoré boli v Bratislave vybudované za 30 miliónov eur, sa nám už finančne touto povodňou vrátili," povedal minister Žiga. Práve júnová povodeň viedla rezort k vytvoreniu Stratégie protipovodňových opatrení pre celé Slovensko. "Identifikovali sme na základe informácií Slovenského vodohospodárskeho podniku 559 miest na Slovensku, ktoré treba zabezpečiť protipovodňovou ochranou, pretože sú najkritickejšie. Povedali sme, čo treba urobiť, ako to treba urobiť, koľko to bude stáť a budeme sa ambiciózne uchádzať nielen o prostriedky z operačného programu na roky 2014 až 2020, ale aj o peniaze zo štátneho rozpočtu," priblížil envirominister. Peniaze vynaložené pred povodňou sú ďaleko lacnejšie ako peniaze, ktoré musia ísť do systému po povodniach, dodal šéf rezortu.

Slovensku sa vlani podaril aj predaj emisných jednotiek CO2 španielskej vláde aj napriek situácii na trhu, že sú prakticky nepredajné. "Dosiahli sme celkom solídnu cenu a peniaze z ich predaja pôjdu do zatepľovania a do ekologických projektov na Slovensku," uviedol Peter Žiga. Rezortu sa podarilo vo vláde schváliť legislatívny zámer nového zákona o odpadoch, nedávno bola schválená novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá vytvára podľa ministra predpoklad na to, aby ministerstvo dotiahlo a mohlo prehodnotiť chránené územia na Slovensku a urobiť zonácie národných parkov.

Plány MŽP na najbližšie obdobie sú podľa šéfa rezortu jasné - dostať Zákon o odpadoch do paragrafového znenia a v druhom štvrťroku predložiť na rokovanie vlády. Hlavný cieľ zákona je motivovať k separovaniu a recyklovaniu odpadu, aby ho stále menej končilo na skládkach. Rezort má tiež veľký záujem schváliť nový Operačný program Kvalita životného prostredia. Naďalej chce riešiť protipovodňové opatrenia v zmysle Stratégie protipovodňových opatrení pre celé Slovensko. MŽP bude tiež bojovať proti zosuvom pôdy, ktoré úzko súvisia s povodňami. Rozbehnú sa práce na zonácii národných parkov a prehodnotení sústavy chránených území, ktorým dáva rámec novela Zákona o ochrane prírody a krajiny. Rezort bude pokračovať v napĺňaní plánov pri budovaní protipovodňovej ochrany, údržby tokov a čistení vodných nádrží aj za pomoci nezamestnaných. Taktiež bude pracovať na odstraňovaní následkov zosuvov pôdy, odstraňovaní starých environmentálnych záťaží a rovnako bude podporovať napĺňanie záväzkov SR k EÚ v oblasti vodovodov a kanalizácií.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA