Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga navrhol obciam memorandum proti ťažbe uránu

Ministerstvo životného prostredia nedostalo dostatočné argumenty na to, aby mohlo zastaviť geologický prieskum pre prípadnú ťažbu uránu v lokalite Čermeľ–Jahodná pri Košiciach. Po informatívnom stretnutí so starostami dotknutých obcí a predstaviteľom Košického samosprávneho kraja to vyhlásil minister životného prostredia Peter Žiga. Minister však obciam navrhol spoločný postup proti samotnej ťažbe uránu.

Minister oznámil rozhodnutie predĺžiť geologický prieskum do 15. apríla 2015 s tým, že v stanoviskách samospráv bolo uvedené, že geologický prieskum nie je v súlade s ich plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo však nemôže viesť k jeho zastaveniu. Z prítomných zástupcov šiestich obcí podporila prieskum uránu len Košická Belá. 

Peter Žiga zdôraznil, že problematiku geologického prieskumu na Jahodnej ministerstvo zdedilo. „Rozhodnutie o ňom tu je už od roku 2005. Ak by sme tento prieskum nepredĺžili, riskovali by sme medzinárodnú arbitráž s možným dopadom pre štát vo výške desiatok miliónov eur," doplnil.

Na stretnutí však vyzval zástupcov obcí, aby spoločne postupovali proti ťažbe uránu. „Navrhol som im spôsob memoranda o spolupráci proti ťažbe," povedal šéf rezortu. Obce by teraz tento návrh mali prerokovať na vlastných zastupiteľstvách a následne by podľa Petra Žigu mohlo byť memorandum podpísané. „Aj ja som proti ťažbe uránu," vyhlásil minister. Samosprávy pritom majú právo veta pri vytýčení dobývacieho priestoru.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

 

Foto: TASR