Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Z uviaznutej lode nafta neunikla

Z nádrží lode, ktorá dnes ráno uviazla na plytčine pri Devíne, neunikli ropné látky a nedošlo ani k úhynu rýb. Do vôd Dunaja sa dostala len drenážna voda s obsahom ropných látok, ktorú z lode po jej odtiahnutí prečerpávali v bazéne prístavu v lodenici Vlčie Hrdlo. Zistila to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

Nákladné plavidlo, naložené pšenicou, uviazlo na plytčine pri kameňolome Devín. V súčasnosti je pod kontrolou v bazéne bratislavského prístavu v lodenici Vlčie Hrdlo. Loď má naložených približne 750 ton pšenice, náklad sa posunul nákladu a loď sa začala nakláňať. Aby bola hmotnosť nákladu čo najnižšia, chceli z lode odčerpať drenážnu vodu. Pri tejto operácii nastal únik časti drenážnych vôd s obsahom ropných látok zo strojovne. Nešlo o ropné látky z nádrží, ktoré ostali neporušené, ani k úhynu rýb. Hasiči položili na hladinu nornú stenu a sorbčné hady a vykonali postrek biodegradačnými prostriedkami. SIŽP uložila pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd opatrenia na odčerpanie zvyšných drenážnych vôd s obsahom ropných látok, ak sa také ešte na lodi nachádzajú. Majiteľovi plavidla uložila tiež odborné zneškodnenie drenážnych vôd autorizovanou odbornou organizáciou. Zástupcu Štátnej plavebnej správy, Slovenskej plavby a prístavov a Hasičského a záchranného zboru SIŽP požiadala o spoluprácu pri riešení situácie a ustanovila pracovnú skupinu za účasti spomínaných inštitúcií.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR