Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

VÚVH sa vyrovnáva s následkami požiaru, o ďalšom postupe rozhodne statik

Požiar, ktorý vznikol v pondelok, 19. augusta 2013 v skorých ranných hodinách v areáli PKO narušil statiku jednej z budov Výskumného ústavu vodného hospodárstva. O tom, do akej miery je toto poškodenie vážne rozhodne posudok statika. Na jeho základe určí vedenie Výskumného ústavu vodného hospodárstva v s súčinnosti so svojim zriaďovateľom – Ministerstvom životného prostredia SR ďalší postup. V súčasnosti statik vstup do budovy neodporúča. S najväčšou pravdepodobnosťou však bude musieť byť vybudovaná nová serverovňa. V tej pôvodnej zhorelo všetkých 12 serverov.

Pracovníci kancelárskych priestorov, ktoré požiar zasiahol boli premiestnení do iných častí. Celkovo ide o 4 zamestnancov VÚVH a v pracovnej činnosti nateraz ďalej pokračujú. Požiar zasiahol budovu, v ktorej bola serverovňa, archív a časť kancelárskych priestorov. Najdôležitejšie časti Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ako sú hydrotechnické laboratóriá, hlavná budova ústavu a Národné referenčné centrum, zostali nepoškodené a funkčné. V čase požiaru sa v zasiahnutých priestoroch nenachádzali žiadni zamestnanci. VÚVH ihneď po lokalizovaní požiaru zabezpečilo nevyhnutné bezpečnostné opatrenia - odpojenie elektrickej energie a prívodu vody. Predbežné škody a ich rozsah je v súčasnosti predčasné vyčísliť.

Odbor komunikácie MŽP SR