Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vo Veľkej Fatre rastú 350-ročné smreky

Vprírodnej rezervácií Jánošíkova kolkáreň vo Veľkej Fatre rastú smreky z čias Juraja Jánošíka. Niektoré z nich majú vek vyše 350 rokov. Nájsť tu možno aj 150-ročnú jarabinu vtáčiu. Vyplýva to z medzinárodného výskumu smrekových pralesov, ktoré povolilo Ministerstvo životného prostredia SR. V týchto dňoch ho vo Vysokých a Nízkych Tatrách, ako aj Veľkej Fatre a na Orave realizuje Občianske združenie PRALES v spolupráci s Českou poľnohospodárskou univerzitou v Prahe a Technickou univerzitou vo Zvolene.

Výskum je súčasťou rozsiahlejšieho vedeckého projektu zameraného na štúdium prírodných smrekových lesov v Karpatoch. Mal by priniesť viac svetla do otázok vzniku a vývoja smrekových lesov, najmä v súvislosti s možnosťami ich veľkoplošného rozpadu. Na skúmaných plochách sa zisťujú mnohé charakteristiky potrebné pre poznanie smrekových lesov vrátane odberu vzoriek pre ďalšiu analýzu. Už prvé výsledky naznačujú zaujímavé zistenia.

„Z letokruhov sa dá veľa vyčítať, okrem toho koľko má strom rokov, napr. aj v akých podmienkach počas života rástol, či mal dostatok priestoru na rast alebo rástol v podraste iných stromov. Ak získame vývrty z viacerých stromov na ploche je následne možné dedukovať ako les vznikol a vyvíjal sa na konkrétnej lokalite“, povedal Miroslav Svoboda z Českej poľnohospodárskej univerzity, pod ktorého vedením sa výskum realizuje.

Podľa Mariána Jasíka, projektového manažéra Občianskeho združenia PRALES, výskum prinesie poznatky o stave a vývoji prírodných smrekových lesov. Zároveň môže poskytnúť cenné informácie do diskusie o tom, či zasahovať alebo nezasahovať v smrekových pralesoch v prípade prírodných narušení, napr. vetrom alebo lykožrútom.

Pralesy predstavujú prírodné unikáty, ostrovy pôvodnej biodiverzity. Sú živým dokladom vývoja vegetácie u nás, sú nenahraditeľným zdrojom poznania a inšpirácie. Podľa výsledkov posledných prieskumov sa však na Slovensku zachovalo len okolo 10 000 ha pralesov, čo je menej ako 0,5 % slovenských lesov.

Pre viac informácií o výskume odporúčame kontaktovať podpredsedu OZ PRALES, Ing. Juraja Vysokého, email: , mobil: 0905 896 795. Obrátiť sa môžete aj na doc. Ing. Miroslava Svobodu, PhD. z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, email: , mobil: +420 224383405, +420731064650.

Zdroj: PRALES, o.z., Odbor komunikácie MŽP SR