Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tri nové kolónie netopierov objavili ochrancovia prírody na východe Slovenska

Takmer tri stovky ochranárov sa stretlo na prelome júla a augusta na 37. ročníku Východoslovenského tábora ochrancov prírody v lokalite Bokšov v Slovenskom rudohorí. Tí vyčistili brehy Hornádu, zlikvidovali čiernu skládku a vyznačili vstupy do dvoch rezervácii. Objavili tri nové kolónie netopierov v obciach Malá a Veľká Lodina, napočítali 52 druhov denných a vyše 200 nočných motýľov a potvrdili výskyt troch druhov chránených húb. Medzinárodné podujatie pripravili aj tento rok v spolupráci s rozpočtovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach.

Cieľom podujatia bolo okrem prehĺbenia poznatkov o prírodných hodnotách územia aj environmentálne vzdelávanie. Obyvatelia obcí sa dozvedeli zaujímavé informácie o kedysi bežných druhoch vtákov ako lastovička či belorítka, ktoré sa v súčasnosti zo slovenských obcí vytrácajú. So záujmom miestnych obyvateľov sa stretla aj prednáška odborníka na plazy a obojživelníky Jirku Haleša o plazoch a možnostiach ich ochrany. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka vodnej nádrže Ružín a jej podzemných priestorov s odborným výkladom.

Tábor sa konal na území Stredného Pohornádia, ktoré je z ochranárskeho hľadiska mimoriadne cenné. Na pomerne malej ploche sa tu nachádza päť národných prírodných rezervácií, ktoré boli vyhlásené za účelom ochrany pôvodných lesných spoločenstiev. Účastníci tábora mali možnosť spoznať najhodnotnejšie lokality počas práce v 11 odborných sekciách pod vedením skúsených odborníkov.

Vo večerných hodinách dostali priestor na prezentáciu svojej činnosti Mestské lesy Košice a Regionálne centrum ochrany prírody Štátnej ochrany prírody SR v Prešove. S veľkým záujmom sa stretlo aj poohliadnutie sa do minulosti premietaním záberov z 27. ročníka východoslovenského tábora vo Vyšnej Pisanej.

Odbor komunikácie MŽP SR, OÚŽP Košice

Foto: Milan Murín