Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ťažké vykurovacie oleje budú patriť medzi nebezpečné látky

Návrh zákona z dielne ministerstva životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prevencii závažných priemyselných havárií dnes schválila vláda SR. Podľa tejto novely budú ťažké vykurovacie oleje patriť medzi nebezpečné látky. Do platnosti by novela mala vstúpiť 15. februára 2014.

Zmena a doplnenie návrhu zákona vyplýva z článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. Slovensko musí smernicu transponovať do svojej legislatívy do 1. júna 2015 s výnimkou článku 30 smernice, ktorý sa musí uplatniť v národnej legislatíve do 14. februára 2014.

Návrh zákona z dielne rezortu životného prostredia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami. Predkladaný materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, pričom po jeho vyhodnotení neostal žiadny neodstránený rozpor.

Zdroj: SITA, Odbor komunikácie MŽP SR