Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Štrbské pleso zafarbila príroda

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia zistili, že rozmnoženie siníc a rias na Štrbskom plese spôsobilo extrémne teplé počasie. Jeho vplyvom došlo k prehriatiu vody a rozmnoženiu vodných rastlín, ktoré na seba dokážu naviazať dusík. Pôvodné podozrenie na zamorenie plesa splaškovými odpadovými vodami, konkrétne fekáliami inšpektori nepotvrdili. Kanalizácia je v poriadku a v ostatnom období tu nedošlo ani k žiadnej havárii, ktorá by spôsobila zamorenie plesa.

Teplota vody v plese v inkriminovanom období bola približne 20 stupňov Celzia. Z dôvodu vysokej teploty vody a rozkladu rias a siníc vo vode došlo k poklesu kyslíka až k hraničnej hodnote 0,2 - 0,5 miligramov na 1 liter vody. Počas rozkladu rias a siníc dochádza k vyhnívaniu ich biologickej zložky, a tým k spotrebovávaniu kyslíka vo vode.

Merania v plese približne pred 10 dňami ukázali zvýšené hodnoty amoniakálneho dusíka 1,3 mg/liter vody a včera to bolo približne už len 0,25 - 0,30 mg/liter, pričom prípustné znečistenie je 1,0 mg na liter vody.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR