Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Noc s netopiermi

Veľa zaujímavostí a nových informácií zo života netopierov sa dozvedia návštevníci podujatia Medzinárodná noc s netopiermi. To pre širokú verejnosť pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR - Správa Pieninského národného parku spolu s partnerom podujatia. Jeho cieľom je rozšíriť vedomosti občanov o netopieroch a vybudovať pozitívny vzťah k týmto málo poznaným chráneným druhom cicavcov. 2. ročník Medzinárodnej noci netopierov začne v sobotu večer (3. augusta 2013) v Múzeu Červený kláštor. Vstup na podujatie je voľný.

Podujatie začína o 20. hodine. Organizátori v rámci programu pripravili aj ukážku odchytu netopierov. Pripravená je aj prednáška o živote netopierov spojená s besedou a možnosťou vypočuť si hlasy netopierov, ktoré za normálnych okolností nie je možné počuť ľudským uchom. Počas Medzinárodnej noci netopierov si môžu účastníci pozrieť a spoznať netopiera podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Spoluorganizátorom podujatia je Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku.

Bližšie informácie poskytne Margaréta Malatinová zo Správy Pieninského národného parku.

Medzinárodnú noc netopierov vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácii netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne.

Odbor komunikácie MŽP SR