Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: August 2013

Strana: [1]  [2] 

Minister Peter Žiga sfáral v novom úseku bane v Handlovej

30.08.2013
Hornonitrianske bane Prievidza dnes, 30. augusta 2013 spustili ťažbu v novom úseku bane Handlová. Prvé pracovisko v 12. poli otvoril premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Vďaka novej ťažbe uhlia si svoju prácu zachová viac ako 600 baníkov, ktorí sa sem postupne presunú po skončení prevádzky vo Východnej šachte. Ťažobné pole s očakávanou kapacitou 2,9 mil. ton hnedého uhlia by mali prevádzkovať minimálne desať rokov. Viac

 

Envirorezort súčasťou výstavy AGROKOMPLEX 2013

28.08.2013
Na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2013 mal zastúpenie aj rezort životného prostredia. Pracovníci Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk REPIS priblížili verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok navštívilo celkovo 283 návštevníkov. Viac

 

Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty za vyše 43 000 eur

28.08.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany prírody a krajiny 230 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 66 prípadoch. Uložili za ne 32 pokút v celkovej výške 43 031 eur. Viac

 

Štrbské pleso zafarbila príroda

27.08.2013
Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia zistili, že rozmnoženie siníc a rias na Štrbskom plese spôsobilo extrémne teplé počasie. Jeho vplyvom došlo k prehriatiu vody a rozmnoženiu vodných rastlín, ktoré na seba dokážu naviazať dusík. Viac

 

Z uviaznutej lode nafta neunikla

22.08.2013
Z nádrží lode, ktorá dnes ráno uviazla na plytčine pri Devíne, neunikli ropné látky a nedošlo ani k úhynu rýb. Do vôd Dunaja sa dostala len drenážna voda s obsahom ropných látok, ktorú z lode po jej odtiahnutí prečerpávali v bazéne prístavu v lodenici Vlčie Hrdlo. Zistila to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Viac

 

Medzinárodný prieskum Dunaja Slovensko neobišiel

22.08.2013
Riečna výskumná expedícia na Dunaji, ktorá odštartovala 14. augusta v nemeckom Regensburgu zavítala do Bratislavy. Celkovo 20 expertov vykonáva odber, spracovanie a analýzu vzoriek, ako aj všetky aktivity súvisiace s prieskumom. Na výskume sa podieľajú analytické laboratóriá z celej Európy a odborníci zo 14 podunajských krajín a Európskej komisie. Expedícia je najväčšou riečnou výskumnou expedíciou svojho druhu na svete v tomto roku. Výskum koordinuje Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja ICPDR spoločne s odborníkmi z rezortu životného prostredia. Viac

 

Vláda odobrila predaj voľných emisných povoleniek Španielsku

22.08.2013
Slovensko napokon predá Španielsku sedem miliónov ton voľných emisných povoleniek oxidu uhličitého namiesto 27 miliónov ton. Vláda schválila návrh zmluvy a dala ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi splnomocnenie na jej podpis. Viac

 

Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokuty za 82 000 eur

22.08.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 318 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 108 prípadoch. Uložili za ne 92 pokút vo výške takmer 82-tisíc eur. Viac

 

Vo Veľkej Fatre rastú 350-ročné smreky

22.08.2013
Vprírodnej rezervácií Jánošíkova kolkáreň vo Veľkej Fatre rastú smreky z čias Juraja Jánošíka. Niektoré z nich majú vek vyše 350 rokov. Nájsť tu možno aj 150-ročnú jarabinu vtáčiu. Viac

 

VÚVH sa vyrovnáva s následkami požiaru, o ďalšom postupe rozhodne statik

22.08.2013
Požiar, ktorý vznikol v pondelok, 19. augusta 2013 v skorých ranných hodinách v areáli PKO narušil statiku jednej z budov Výskumného ústavu vodného hospodárstva. O tom, do akej miery je toto poškodenie vážne rozhodne posudok statika. Viac

 

Inšpektori ochrany vôd uložili v prvom polroku pokuty vo výške 103 000 eur

19.08.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v prvom polroku tohto roka 450 kontrol v oblasti ochrany vôd. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 84 prípadoch, teda približne pri pätine z celkového počtu kontrol. Porušovateľom uložili pokuty v celkovej výške 103 tisíc eur. Viac

 

VÚVH zachvátil požiar, hydrotechnických laboratórií sa nedotkol

19.08.2013
Jednu z budov Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave dnes v skorých ranných hodinách zasiahol požiar. V budove sa nachádza serverovňa, archív ale aj časť kancelárskych priestorov. Hydrotechnické laboratóriá, hlavná budova VÚVH a Národné referenčné laboratórium ostali nepoškodené a sú funkčné. Viac

 

Na havarijné zosuvy pôjde vyše 5,6 mil. eur

14.08.2013
Ministerstvo životného prostredia vytypovalo 47 prioritných havarijných zosuvov, kde bude potrebné vykonať ich prieskum, sanáciu a monitoring. Na pomoc územiam, ktoré sú ohrozené zosuvmi pôdy pôjde v tomto roku vyše 5,64 mil. eur. Časť z týchto peňazí chce rezort použiť aj na monitoring skalného zosuvu v obci Kraľovany. Rozhodla o tom dnes vláda SR na svojom rokovaní schválením Správy o havarijných svahových deformáciách a o nevyhnutnosti eliminácie ohrozenia životov a majetku obyvateľov. Viac

 

Ťažké vykurovacie oleje budú patriť medzi nebezpečné látky

14.08.2013
Návrh zákona z dielne ministerstva životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prevencii závažných priemyselných havárií dnes schválila vláda SR. Podľa tejto novely budú ťažké vykurovacie oleje patriť medzi nebezpečné látky. Do platnosti by novela mala vstúpiť 15. februára 2014. Viac

 

Začína sa unikátny projekt sledovania orla krikľavého

12.08.2013
V stredu 14. augusta začína Správa TANAP-u v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne realizovať nový unikátny projekt. On-line bude sledovať pohyb jedinca orla krikľavého v lokalite jeho hniezdiska a následne jeho cestu na zimovisko do juhovýchodnej Afriky i jeho návrat späť na Slovensko. Viac

 
Strana: [1]  [2]