Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

SAŽP: Výstava žiackych environmentálnych plagátov

V priestoroch vstupného vestibulu budovy Slovenskej agentúry životného prostredia na Hanulovej 5/D v Bratislave otvorili pri príležitosti Dňa Zeme výstavu prác žiakov ZŠ Kulíškova. Mladí umelci pripravili plagáty s environmentálnym zameraním. Škola sa v školskom roku 2012/2013 zapojila do 5. ročníka súťaže zameranej na úsporu energie.

Súťaž vyhlasuje „Ekofond“- neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel. Poslaním kampane je osveta šetrenia energie a zlepšenie environmentálneho povedomia obyvateľov. Patria do nej aj aktivity na podporu triedenia a recyklovania odpadov. Súčasťou súťaže je vzdelávací projekt - kampaň na osvetu témy znižovania spotreby energie určenej miestnej komunite. Škola spolupracuje na kampani s niekoľkými organizáciami na území Bratislavy, napríklad so Strednou odbornou školou pre sluchovo postihnutú mládež na Koceľovej, s tromi materskými škôlkami v lokalite 500 bytov, Strednou priemyselnou školou dopravnou na Kvačalovej, s Centrom voľného času na Kulíškovej, Slovenskou agentúrou životného prostredia, Domom kultúry Ružinov, Čajovňou Sakura, Spoločenským domom Nivy, firmou ASA a ďalšími. Výstava bude prístupná verejnosti do 30. apríla.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR