Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výzvy na predkladanie návrhov na udelenie rezortných ocenení ministra životného prostredia

Pokiaľ vo svojom okolí poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažoval v ochrane životného prostredia, významne prispel k šíreniu osvety či k popularizácii envirovýchovy, máte možnosť ho nominovať na Cenu ministra. Ocenenia za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenení začiatkom júna na podujatí pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún). Návrhy je možné podávať do 03.05.2013.

Minister životného prostredia každoročne udeľuje Cenu ministra životného prostredia. Návrhy na ocenenie obcí, podnikov, občianskych združení, ale aj jednotlivcov a kolektívov je možné doručiť na ministerstvo do pondelka 3. mája 2013. Nominácie je potrebné predložiť formou vyplneného príslušného formulára:

ktorý zašlete mailom na , ako aj poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Cena sa udeľuje od roku 1999 ako nefinančné čestné ocenenie v štyroch kategóriách (obce, podniky, občianske združenia a jednotlivci alebo kolektívy). Cenu udeľuje minister životného prostredia SR na odporúčanie osobitnej hodnotiacej komisie.